Google Analytics

tisdag 15 december 2009

Reviderat schema finns på webben

.
Sedan några veckor tillbaka finns ett reviderat schema på nätet. En hel del förändringar gjordes så vänligen kolla upp det nya schemat.

Kursens är schemalagd för att inte krocka med kursen ME2019 Mediejuridik, ekonomi & affärsutveckling som också är obligatorisk kurs för sistaårsstudenterna. Man kan säga att vi för januari och februari i möjligaste mån har försökt "dela upp" veckodagarna mellan dessa kurser.

Under kursens uppstartsdel har DM 2570 sina aktiviteter på tisdagar, onsdagar och fredagar. Under uppstartsdelen är det många aktiviteter med närvarokrav - under resten av terminan (kursens projektdel) är det få aktiviteter inplanerade. Dock kommer det lagda schemat att förändras för perioden mars-maj.

måndag 16 november 2009

Välkommen till IUM 2010

.
Temat för vårens kurs i Innehåll och Uttryck i Media (IUM) är "framtidens musik/musikens framtid".


Kursen består av två delar, en kursdel och en projektdel. Kursdelen innebär ganska många schemalagda aktiviteter (med närvarokrav) under vecka 3 - vecka 8 (18 jan - 26 feb). Schemat håller just nu på att ändras för att bättre samordna med "systerkursen" DH1602 Mediejuridik, ekonomi och affärsutveckling. Vi återkommer med information här när schemat har "landat".


Hälsningar från kursansvariga;

Daniel Pargman & Per-Anders Forstorp