Google Analytics

torsdag 27 maj 2010

Kursutvärdering/essä 2

.
Ur kurs-PM: "Varje enskild kursdeltagare skall (som del av examinationen) [...] skriva två essäer som lämnas in vid kursens början och slut". Det är dags att skriva essä 2 som skulle kunna heta "istället för en traditionell kursutvärdering".

Formellt:
Ni ska nu knyta samman och utvärdera projektarbetet och kursen i form av en essä på mellan ca 300-600 ord (0.75 - 1.5 sida text). Vi vill gärna att ni skriver texten så snart som möjligt efter kursen så deadline för att lämna in essän är tisdag 8 juni klockan 16.00 (exakt en vecka efter slutpresentationen. Det finns en förlaga (template) till dokumentet att tillgå i Bilda (under "dokument/administration") och också en dropbox i Bilda (under "innehåll/essä 2") där ni kan lämna era essäer (som .pdf, .doc eller .docx). För den som vill går det bra att skriva detta dokument direkt - även innan slutpresentationen har genomförts. Namnge filen på så vis att det framgår vem som har skrivit den (t.ex. efternamn-essä2.pdf)

Innehåll:
Så här framemot slutet av kursen har du fått insikt i olika aspekter av musikbranschen och musiken (möjliga) framtid och du har också fått erfarenheter av att arbeta i projekt. I denna text på 300 - 600 ord ska du reflektera över kursens upplägg och innehåll, till exempel utifrån följande frågeställningar:
- Har din syn på ämnet (musik, musikbranschen, upphovsrätt, tekniken, användarbeteenden/bruk av musik etc.) förändrats?
- Eller kanske din syn på projektarbete eller examination eller något annat?
- Vad har varit bra med kursen/projektet? Var finns det utrymme för förbättringar?

Anknyt gärna till den första texten som du skrev i början av terminen (essä 1).

/Daniel och Per-Anders

  måndag 3 maj 2010

  Grupphandledning v. 20

  .
  Vi har avsatt tid till grupphandedningstillfälle 3 (obligatoriskt) i början på vecka 20 - precis efter att ni är färdiga med era texter och kan koncentrera er på slutredovisningen.

  Det finns 4 tider att välja mellan på måndagen (17 maj kl 13-15) och 10 tider på onsdagen (19 maj kl 9-12 samt 13-15).

  Välj gruppvis på den Doodle som finns att tillgå på: http://www.doodle.com/ww73mgp5z7e6qesp

  Jag utgår från att "security by obscurity" funkar och att ingen utom vi själv har tillgång till denna url! Ni kan välja en tid direkt men även ändra tid vid ett senare tillfälle - dock senast onsdag 12 maj.

  /Daniel & Per-Anders