Google Analytics

söndag 31 januari 2010

Föreläsning 5 februari (10-12) - Ben Malén

.
"Att backa in i framtiden"
Ben Malén, VD för förlagen Air Chrysalis Scandinavia och Global Chrysalis Musikverlag

Bens föredrag kommer i stora drag att handla om hur man går från entusiastisk nätentreprenör till ifrågasättande skeptiker utan att för den skull sluta vara nyfiken eller bli bitter.

Ben låter meddela att ifall ni studenter känner till något om upphovsrättslagen och hur den fungerar så är det en fördel.


Ben har jobbat med och försörjt sig i musikbranschen sedan sent -70 tal. Under 80-talet var Ben sångare och låtskrivare i Trance Dance, ett av Sveriges då största popband. Ben har drivit musikförlag med Per Gessle i 10 år, Jimmy Fun Music & Tom Bone Music. Sedan 90-talet är Ben en av de mest aktiva och framgångsrika musikexportörerna i Skandinavien. Sedan 2003 VD för Air Chrysalis Scandinavia och sedan 2008 VD även för Global Chrysalis Musikverlag.
.

fredag 29 januari 2010

Föreläsning 3 februari (13-15) - Maria Wande

.
"Kollektiv förvaltning av musikrättigheter i nya media"

Maria kommer att presentera Stim som organisation, om Stims verksamheten i stort och om hur Stim jobbar med att ge tillstånd till musikanvändning för musiktjänster på internet och mobilt. I detta sammanhang kommer Maria att beröra såväl politiska som juridiska aspekter med bäring på verksamheten.

Maria Wande (jur kand) jobbar på Stime med licensiering av musikrättigheter i nya media (internet, mobilt).

Maria låter också hälsa att ni kan förbereda er till hennes föreläsning genom att läsa denna debattartikel som publicerades på DN Debatt den 17.e december förra året. Maria skriver att den handlar om "hur man skulle kunna "förnya" upphovsrätten. Den var fullspäckad med okunskap om hur upphovsrätten faktiskt fungerar. Det är alltid intressant att titta på [sådant], för de är nog inte ensamma om dessa missuppfattningar."
.

torsdag 28 januari 2010

Seminarium 2 - förslag på ämnen

.

FÖRSLAG PÅ ÄMNEN - OBS! - DET KAN TILLKOMMA FÖRSLAG UNDER FREDAGEN

Imorgon, fredag, kommer det också instruktioner för hur du väljer grupp


Visualisering av upphovsrätten och alla aktörer

Upphovsrätten är ganska svår att förstå sig på. Kanske kan man på någon sätt visualisera/skapa en interaktiv modell för att bättre kunna förstå samband och samspel mellan möjliga aktörer – om man så vill ett slags ”spel” om upphovsrätten och dess olika aktörer och positioner.


Musik ”on the go”

Nya sätt att tillgängliggöra musik för folk i rörelse, inte bara knuten till den egna iPoden och hörlurarna utan kanske också synkad med miljöer, händelser, etc. I datorspel är musiken dynamisk och slingor, rytmer och loopar kan förändras utifrån det som händer "just nu" i spelet. Kan ett bakgrundsbeat för vardagen fungera på ett liknande sätt? Musiken blir inte fryst i ett notblad eller en inspelning utan måste upplevas "on the go"? Vad kan man lära sig av filmmusik som har relevans för andra områden i livet? Eller vill man ha syntetiskt framställd tystnad och fågelsång i sina hörlurar och slippa omvärldens alla oväsenden?


Musikbranschen 2020

En vision av hur musikbranschen kommer att fragmenteras (baserat på intervjuer och nulägesanalyser) och överleva med delvis nya uppgifter. Kanske mer som en PR-byrå och kvalitetssäkrare än som något annat? Hur ser Sony ut om 20 år, vad gör de, hur tjänar de pengar…?


Lokalpuben

Påminner lite om förra årets projekt kring "Landsortbiografen". Stora band (tänk U2 och Springsteen) spelar på folkets hus eller din lokala pub med hjälp av 3D-teknik. Vilket ös med kompisarna i en hemvan miljö istället för att stå och frysa på Ullevi


Digitalt mervärde

Finns det, eller kan man skapa mervärden i det digitala (nedladdade) musiken vs. det fysiska och köpta musiken? Hur kan man utvecklas detta? Förtur till konsertbiljetter vid köp av digital musik, ...? Om all musik är "gratis" eller man betalar en måttlig fast avgift (jämför med TV-licensen), vilka kringtjänster kommer man då att betala för?


Nya navigationsmönster

Hur hanterar man överflödets landskap (Fleischer)? Navigering måste bli en strategiskt viktig verksamhet i överutbudets tid. Hur kommer du att välja hur du ska navigera det totala överflödet? Hur designar man tjänster som hjälper användare/lyssnare att navigera, filtrera, urskilja, välja? Hur ser nya tjänster (som kan generera nya pengaströmmar) ut på detta område?


Finansiering

Samarbete med Internetleverantörer för månadsbetalning (sker redan i viss mån idag mellan t ex Telia och Spotify). Hur ser principerna för att fördela pengar mellan olika aktörer ut när pengarna från/kring musik tagit nya vägar? Pengar, affärsmodeller, värdekedjor, konsumenter, betalningsvilja och så vidare...


Guitar Hero-ekonomin

Vilken roll spelar Guitar Hero för band idag? Är det reklam för låten, eller är låten reklam för Guitar Hero-versionen? Kan artister tjäna ihop till brödfödan inte genom att sälja musik, men genom att det släpps Guitar Hero-versioner av deras låter som människor laddar ner och betalar för? Hur ser framtiden för musik och (musik-)datorspel ut? Vad kommer efter Guitar Hero och Rock Band?


Personlig karaoke

Ökad delaktighet i musiken med medieteknikens hjälp – sjunga med, t ex körsång (körslaget), Idol? Personaliserad karaoke där man deltar i en kör? Gregoriansk musik är enkel musik som man kan sjunga hur många gånger som helst utan att den förlorar i kvalitet. Detta kan sättas i kontrast till en ökad takt av uppsnappande och förkastande av musik (musik som TV-nyheter - aktuellt nu men dött nästa vecka).


Nya lyssnarbeteenden och konsumentmakt

Trendspaning. Titta på era egna beteenden och på de som är 5-10 år yngre än ni är. Hur kan era eller "kidsens" lyssarvanor och -beteenden representera framtida konsumtionsmönster? Vad kan musikbranschen lära av andra mediebranscher (film, böcker, datorspel). Martin Thörnkvist pekade till exempel på "prenumerationer" av datorspelstjänster (tänk World of Warcraft) som en intressant lösning.


Let's Dance

Idag upplever vi en renässans för dansbandsmusik och för kändisars dans på TV. Kan vi tänka oss att medietekniken kan möjliggöra dans på ett sätt som liknar Nintendo Wii? Ett lyssnande som också blir till ett förkroppsligande och utövande (tänk på dansmattor och dans(data-)spel men för mobilt bruk men ta konceptet vidare).


Musik tillsammans

Hur kan man designa musik/social händelser som för människor samman? Musik, upplevelser, medieteknik som uppmuntrar till och skapar sociala kontakter och bryter ner ensamhet och tristess på nya/bättre sätt än rockklubbar och musikfestivaler? Hur ser Dreamhack för musik ut? Sista sommarveckan är det festival i Kungsträdgården i Stockholm för kidsen. Vad skulle musik kunna göra för att överbrygga klyftor och bygga broar?


Framtidens musikskola

När musiken omger oss blir fler intresserade av att lära sig spela instrument själva. Hur kommer musiklärandet att omformas genom de tekniska och sociala lösningar som Internet möjliggör? YouTube-lektioner? "Pelle, din hemläxa till nästa vecka är att ta det här och lägg till ett eget gitarr-spår".


Internet-medierat musikskapande

Hur kommer samarbetet och (det distribuerade) musikskapandet att se ut i framtiden i och med att Internet möjliggör nya tekniska och sociala lösningar för att skapa musik? Vad kan man göra (vad görs) redan idag? Vilka är dagens begränsningar (och hur kan de övervinnas imorgon)?


Illegal nerladdning

Personerna och drivkrafterna bakom programvaran och beteendena som hotar musikbranschens pengaströmmar. Dyk ner i det underjordiska Stockholm, undersök och extrapolera från Scenen. Hur ser framtiden ut för upphovsrättspiraterna? Vilka är de? Vad tycker de? Vart leder denna utveckling i förlängningen? Vem vinner kampen?


Den anarkistiska marknaden

Den anarkistiska marknaden - Allt genast! Musiken blir vägröjare för ett nytt ekonomiskt tänkande där allt är möjligt just nu. En experimentverkstad för den ekonomiska och kulturella fantasin. Teoretiska implikationer på andra delar av samhället utifrån musikrevolutionen. Kan man tänka sig en musikvärld utan affärsmodeller? "Alla" skapar musik men ingen kan försörja sig på det...?


Musik och hållbarhet?

Det är mycken snack om och fokus på hållbarhet (sustainability) idag. Vad kan hållbar musik tänkas betyda och innebära?


Syntetiska artister

Virtuella artister och band som sjunger, spelar och gör musikvideos fast de bara existerar inuti en dator (och ägs av ett skivbolat?). Hur ser framtiden ut för den lovande Hatsune Miku - japansk vocaloid


Återkoppling på seminarium 1

.
Om jag talar för mig själv och min grupp var jag inte helt nöjd med första seminariet. Det var lite för vida/luddiga ramar/instruktioner och slutsatserna som kom tillbaka hade inte alltid "höjd", utan var ibland rätt uppenbara och inte speciellt vågade. Dessutom hann vi inte ens diskutera litteraturen. Till sist känner jag en begynnande oro för att vi helt och totalt ska "fastna" i en fildelnings-, upphovsrätts- och betalningsmodells-problematik i kursen. Jag utgår från att en del grupper kommer att verka inom det fältet när grupparbetet tar vid och att många av våra föreläsare kommer att prata om det, men framtidens musik och musikens framtid kan vara så mycket mer...

Inför seminarium 2 kommer vi därför att ändra lite på arbetssättet. Jag och Per-Anders tar fram en lista med ämnen som vi bedömer har potential att formera grupper kring inför projektarbetet. Vår lista kommer från fler olika håll - idéer vi fått av våra gästföreläsare, av litteraturen, som kom ut ur första seminariet och inte minst saker vi snott från de essäer som ni lämnade in förra vecka. Den listan kommer att komma upp här inom kort och ni kommer att kunna titta på och välja ämne/grupp redan innan seminariet.

Er uppgift på själva seminariet kommer att bli att formera grupper kring förslagen och därefter utveckla och skissa på hur man skulle kunna jobba vidare med förslaget ifråga under projektdelen. De förslag som ni väljer att jobba med på seminarium 2 kommer givetvis att ha mycket större chans att resultera i riktiga projektgrupper inför kursens projektdel. Att välja grupp inför seminarium två är alltså också att rösta för ett visst förslag ska ta sig vidare till kursens projektdel.

Jag kommer att lägga upp en "Doodle-omröstning" där ni kan lägga er röst/välja grupp inför seminarium 2.
.

Rollspelsövningen

.
Ni har fria händer att bestämma när och hur ni vill jobba med övningen som ni ska redovisa den 12:e februari när Roger Wallis kommer tillbaka, men förslagsvis försöker ni sätta av lite tid i samband med (innan/efter) föreläsningarna för att inom gruppen diskutera fram en gemensam ståndpunkt och argument.

Vi vill också ha ett namn på en person som är ledare/kontaktperson för varje grupp (gruppindelningen finns här), men vi glömde att fråga om det i tisdags. Kanske har ni redan utsett en person i er grupp? Vi skulle vilja veta vem den personen är! Svara gärna genom en kommentar till denna bloggtext.

Roger Wallis låter också meddela att redovisningen av övningen kommer att bevistas av Karl Sigfrid (moderat riksdagsledamot som drivit frågor om fildelning och upphovsrätt).
.

Inför litteraturseminarium 2 (090202)

Inför det andra litteraturseminariet (tisdag 2 feb kl. 13-15) ska ni förbereda er på två sätt.

1) För det första skall varje student läsa en av följande två texter:

·   Lessig, Lawrence (2008) Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy (i urval; 
tillgänglig på Bilda)

Precis som till det första seminariet skall du läsa den valda texten och formulera en fråga. Frågan skall lämnas på avsedd plats i en brevlåda i Bilda.

2) Det andra som du skall göra är följande:

Välj ut en specifik (medierelaterad) teknologi och fundera över dess roll för den framtida musiken/musikens framtid. I val av teknologi utgår du förslagsvis från den eller de inriktningar som du läst i din utbildning. Skriv ner fem iakttagelser i punktform och ta med dessa till seminariet. Glöm inte bort att skriva ditt namn på pappret (inlämning blir också beviset på din närvaro på seminariet). Vi kommer senare att göra en sammanställning av alla iakttagelser relaterade till respektive teknologi.

-----------------

Till sist; vi kommer att strukturera om formen för seminariet. Information kommer upp här inom kort.

måndag 25 januari 2010

Foton

.
Jag har tagit foton på alla jag kommit åt, men det fattas några. Jag kommer att göra ett nytt försök imorgon.

Skälet till att jag vill fånga er alla på bild är dubbelt:
- De flesta som läser kursen känner de flesta, men några känner färre. Det vore bra att ha lite bättre koll på varandra för om en månad ska ni välja grupper
- Jag och Per-Anders vill kunna koppla ihop texter och mail med vem det är så vi vill gärna ha foton på er.

Det finns ett dokument med foton på er som ni kan ladda ner redan nu (v.0.9) i Bilda, under "Dokument/Administration".
.

Föreläsning 29 januari (10-12) - Martin Thörnkvist

"Ny verklighet kräver nya idéer"

Martin Thörnkvist (head of music label/music strategist, Songs I wish I had written/Swedish Model)


När verkligheten förändras är en förändring av aktörers beteende och affärsmodeller också nödvändig. Det påverkar allt från skivbolag till artister och fans. Många är problemen, men möjligheterna är minst lika många. Runt om i världen ser vi positiva tecken på att den nya eran faktiskt är mycket bättre än den gamla, alla hot om musikdöd till trots.

Martin Thörnkvist driver musikbolaget Songs I Wish I Had Written, är en av grundarna till organisationen The Swedish Model och är musikstrateg på bloggen www.digitalrenaissance.se. Gemensamt för de tre kanalerna är en stark tro på musikens krafter, att musikklimatet går en positiv framtid till mötes och att internet är ett utmärkt verktyg för att ta kulturyttringar till nya dimensioner.

fredag 22 januari 2010

Hur ska vi använda den här bloggen?

.
Den här bloggen har bara Daniel och Per-Anders skrivrättigheter till. Den utgör en enkelriktad kanal för information av administrativ karaktär.

Dock finns det ett sätt som du kan bidra, och det är genom att kommentera inläggen här. Ifall det är något du undrar över och som du tror kan vara av allmänt intresse är det rent av bättre att lämna en kommentar här än att skicka ett personligt mail till Daniel och/eller Per-Anders. Fördelen med att lämna ett kommentar här är att alla kan ta del av frågan och svaret. Det är helt ok att skriva en fråga och hänga den på det senaste blogg-inlägget som gjordes här även om den inte relaterar till just den texten.
.

Gruppindelning inför Rogers återbesök 12 februari

.
I samband med Roger Wallis föreläsning idag gav han er en uppgift, ett rollspel. Ni ska företräda musikindustrins olika aktörerna och (ur instruktionerna):

"your tasks are to propose different future scenarios, including business models based on what you perceive to be your own best intersts."

Instruktionerna för uppgiften delades ut i samband med dagens föreläsning, om du inte var med finns de också tillgängliga i kursens dokumentarkiv i Bilda, under "Dokument/Administration".

Nedan följer en gruppindelning inför denna uppgift. I samband med nästa föreläsning bör ni formera/hitta era gruppkamrater och vi vill också att varje grupp utser en ledare/kontaktperson och meddelar oss vem det är när vi träffas nästa vecka (på tisdag). Ni har tre veckor på er att "lösa" uppgiften och när Roger kommer tillbaka (fredag den 12 februari) ska varje grupp redovisa sitt förslag på lösning på max 20 minuter. Roger nämnde också att han skulle försöka få med sig någon eller några "kompisar" (han mumlade till exempel den moderate riksdagsledarmoten Karl Sigfrids namn).

Här är gruppindelningen inför uppgiften:

Major record company/music publisher
Johan A
Andreas B
Jim D
Joakim F
Johan G
Fredrik H
Shahrzad K
Mattias Landerholm
Klas L
John R
Olov S
John T T

Small independent firm/creator
Adam A
Dan B T
Diran D
Alexander F
Ossian G
Peter J
Johannes K
Mattias Larsson
Martin L
Fredrik R
Emelie S
Per N

Technology companies
Atra A
Peter B
Petter E
Ionannis Magnus F
Anna H
Tora J
Mikaela K B
Karl L
Atefeh M
Johan R
Cecilia T

Consumers
Karolina B
Robin C
Said E S
Don Michael G
Joakim H
Per J
Anna K
Jakob L
Jesper O
Sofie S
Robert T

Politicians, regulators, legislators
Alexander B
Tomasz C
Ludvig E
Maj G
Annie H
Mersede K
Ali L
Kim L
Tomas P
Kalle S
Joakim W

Förtydligande angående kommande inlämningar

.
Jag fick några frågor idag angående vad som ska lämnas när. Här kommer ett förtydligande.

1) Ni ska lämna in en kortare essä två gånger under terminen, i början och i slutet. Essä 1 ska lämnas in idag i Bilda (innan midnatt) och består av två deluppgifter, 1A och 1B (se instruktioner i ett tidigare meddelande på bloggen). Det finns utrymme för förbättringar vad beträffar Bildas gränssnitt, men ni hittar i vilket fall stället där ni laddar upp filerna under "Innehåll" uppe till vänster (se bilden nedan).

2) Ni ska också, inför de kommande tre seminarierna (de närmaste tre veckorna) läsa den litteratur som distribueras. Efter ni läst litteraturen (se separata instruktioner här) ska ni som del av förberedelserna inför seminariet formulera en fråga och lämna in den i Bilda senast 24 timmar innan seminariet (det vill säga på måndag - så ni har också helgen på er att läsa texterna).

Syftet med frågan är dels att få igång er tankeverksamheten så att ni läser texterna lite mer aktivt - att ni samtidigt som ni läser texten jagar en bra fråga (ni kan förstås också ta föreläsningarna till hjälp). Dessutom är era frågor till hjälp för oss - vi kommer att titta på dem och välja några frågor som också kan fungera som "ingångar" för diskussioner på seminariet. Era frågor ska alltså helst vara av typen att de provocerar eller framkallar diskussioner och kan leda till nya tankar. Dessutom är frågor + diskussioner på seminariet ett sätt att sålla fram intressanta frågor/ingångar utifrån vilket vi kan formera grupper till kursens projektdel.

.

torsdag 21 januari 2010

Föreläsning 22 januari (10-12) - Roger Wallis

.
Disruptive technologies:
Digital technology and the Music Industry
Professor Roger Wallis, Dept of Media Technology & Graphic Arts, CSC, KTH, Sweden


Throughout media history, new disruptive technologies have triggered ferocious reactions from incumbent, dominant players. These include as a rule legal moves to block new technologies, or to claim damages from those introducing new distribution applications and business models. A common claim is that new technologies will have negative effects on creativity and productivity in the media sector, and should therefore be forbidden. Invariably, after a period of confusion, the new technologies are assimilated into the business models of those who have complained the loudest.

With the digital revolution, similar trends and rhetoric can be observed, often enhanced by a more complicated relationship between different legal regimes. The perceived threats posed by the Internet have led to a strengthening of the IPR regime, as well as a weakening of other legal parameters important for innovators, involving e.g. “safe haven” or “conduit responsibility” rules. Competition law has not served to limit the growth of a smaller number of global firms controlling more and more different types of IPRs.

Studies from both the USA and Europe suggest that creativity, in terms of production of new media products, has not decreased. Statistics from Sweden, which is often claimed by the media industry to be “the worst safe haven in the world for pirates”, indicate, for instance, that those who download films illegally buy more cinema tickets than their legal counterparts. Overall turnover of the Swedish music industry has not decreased since the start of this millennium. On the other hand there has been a major shift of revenues from sales of physical products (CDs) to physical experiences (the live music or concert business) resulting in increased revenues for artists and authors.

The global strategy of suing individual file sharers would not appear to be positive for creativity in a world of user-generated content that seeks an ever-growing audience in different social media. The high profile lawsuit demanding prison sentences for those responsible for starting the Pirate Bay Bit Torrent file-sharing site in Sweden can also have a negative long-term affect on respect for Intellectual Property Rights in society.Dr Roger Wallis, researcher, composer, member of the Swedish Government's IT Advisory Board. Dr Wallis was a expert witness at the Pirate Bay trial in Stockholm, February 2009 - this resulted in his wife receiving flowers to the value of over 56,000 SEK from sympathizers world-wide

onsdag 20 januari 2010

Ni har fått en inbjudan av mig

.
Ni har alla fått en inbjudan till att få skrivrättighter till "systerbloggen" framtidensmusik.blogspot.com. Där kan vi tipsa varandra om resurser av olika slag som är relaterade till Framtidens musik / Musikens framtid.

Välkomna!
.

Inlämning av essä 1 + fråga till seminarium 1

.
Ni ska lämna in båda essä 1 samt frågan till seminarium i Bilda. Av någon anledning såg det denna gång inte likadant ut i Bilda (från mitt perspektiv) och jag hade lite problem att skapa denna struktur, men nu ska den vara på plats.

Essän får endast vara i formaten .pdf eller .doc.

Vad beträffar essän laddar ni alltså upp en fil i Bilda, vad beträffar seminariefrågan skriver ni in den direkt i kommentarsfältet.
.

"Extra" föreläsning fre 19 feb kl 13-15

.
Gårdagens inställda/flyttade föreläsning kommer att istället dyka upp fredagen den 19 februari klockan 13-15. Observera att det betyder att det kommer att ges två gästföreläsningar denna dag, dels innan lunch och dels efter lunch.

Så småningom kommer denna förändring att dyka upp i schemat i TimeEdit men jag meddelar alltså detta redan nu här för er som vill ha så lång framförhållning som möjligt.
.

Powerpoint från föreläsning 1 finns i Bilda

.
Jag har laddat upp bilderna från Peter Jakobssons föreläsning igår i Bilda. Alla föreläsningar kommer att laddas upp där. Om någon föreläsning ändå inte dyker upp där beror det på att vi inte fått tillgång till, eller inte fått tillåtelse att lägga upp presentationen där.

Vi kommer inte att skriva meddelanden om detta här på bloggen i fortsättningen utan de kommer bara att dyka upp där helt automagiskt.
.

tisdag 19 januari 2010

Obligatorisk uppgift: Essä 1

Vid två tillfällen under terminen (i början och slutet) skall två individuella essäer lämnas in. Essäerna är obligatoriska och ska skrivas individuellt. Utgå från den mall som finns tillgänglig i Bilda (“IUM essä 1”) när du skriver din text. Namnge din fil med ditt efternamn och lämna den i den “drop-box” som är skapad för ändamålet i Bilda. Eftersom föreläsningen imorgon (onsdag 20/1) utgick vill vi gärna ha er essä till slutet av veckan så att vi har en chans att titta på era texter innan första seminariet (nästa tisdag). Deadline blir därför fredag 22 januari (23.59). Det är inte jättgott om tid, men uppgiften är å andra sidan inte speciellt omfattande eller tidskrävande.

Instruktioner

1A. "Förväntningar, förhoppningar och farhågor". I år är det åttonde gången som kursen ges så du har kanske pratat eller hört om kursen från äldre studenter och du borde själv ha varit med och hört ett antal av de tidigare slutpresentationerna. I vilket fall är det viktigt för oss kursansvariga att undvika missförstånd och om möjligt anpassa kursen efter deltagarnas önskemål. Skriv 200-600 ord om vilka förväntningar du har/hade inför kursen. Kanske har eller hade du förhoppningar eller farhågor vad beträffar kursens utformning eller innehåll? Skriv om dem.

1B. "Min relation till musik". Skriv en kort text (400-1000 ord) om din personliga relation till musik. Vad betyder musik för dig? Hur konsumerar du musik? Utövar du, eller har du tidigare utövat musik? I vilket sammanhang? Finns det redan nu frågor som du finner synnerligen intressanta och som du själv vill utforska (eller föreslår att någon annan kan fördjupa sig i) under kursens projektdel?

Föreläsningen 20 januari inställd/flyttad

.
Som jag meddelade på introduktionsföreläsningen idag så är morgondagens föreläsning flyttad till ett senare tillfälle. Vår tilltänkte gäst tillträdde ett nytt jobb vid årsskiftet och kunde vid närmare eftertanke tyvärr inte resa till Stockholm och vår kurs. Därför har vi ingen föreläsning imorgon (onsdag 20 januari) men det kommer att läggas in en extra föreläsning i schemat vid ett senare tillfäll.
.

Gruppindelning inför seminarierna

I Bilda har vi under fliken Administration lagt upp ett dokument som samtidigt utgör en deltagarlista och en gruppindelning. Om du vill veta vilken grupp du tillhör kan du titta efter där inför tisdagens seminarium.

Inför littereraturseminarium 1 (100126)

Inför det första litteraturseminariet (tisdag 26 jan kl. 10-12) ska ni förbereda er genom att läsa två texter som bägge finns tillgängliga som pdf i Bilda:

David Kusek och Gerd Leonard (2005) The Future of Music. Manifesto for the Digital Music Revolution. Boston: Berklee Press. Kapitel 2 och 3.

Demers. Joanna (2006) Steal This Music. How Intellectual Property Law Affects Musical Creativity. Athens: University of Georgia Press. Kapitel 1.

Se också David Kuseks webbsajt för boken The Future of Musichttp://www.futureofmusicbook.com/

Uppgiften består i att läsa dessa texter och med bakgrund i dessa samt Peter Jakobssons inledande föreläsning formulera en fråga. Utifrån de två texterna ska varje student formulera en fråga och skicka den till kursledningen senast 24 timmar innan litteraturseminaret, dvs senast måndag den 25 jan kl. 10. Skicka er fråga till Daniel (pargman@kth.se) och Per-Anders (forstorp@kth.se).

Vi kommer att läsa, sålla och sammanställa dess frågor och därefter utgå från dem på själva seminariet.