Google Analytics

tisdag 19 januari 2010

Obligatorisk uppgift: Essä 1

Vid två tillfällen under terminen (i början och slutet) skall två individuella essäer lämnas in. Essäerna är obligatoriska och ska skrivas individuellt. Utgå från den mall som finns tillgänglig i Bilda (“IUM essä 1”) när du skriver din text. Namnge din fil med ditt efternamn och lämna den i den “drop-box” som är skapad för ändamålet i Bilda. Eftersom föreläsningen imorgon (onsdag 20/1) utgick vill vi gärna ha er essä till slutet av veckan så att vi har en chans att titta på era texter innan första seminariet (nästa tisdag). Deadline blir därför fredag 22 januari (23.59). Det är inte jättgott om tid, men uppgiften är å andra sidan inte speciellt omfattande eller tidskrävande.

Instruktioner

1A. "Förväntningar, förhoppningar och farhågor". I år är det åttonde gången som kursen ges så du har kanske pratat eller hört om kursen från äldre studenter och du borde själv ha varit med och hört ett antal av de tidigare slutpresentationerna. I vilket fall är det viktigt för oss kursansvariga att undvika missförstånd och om möjligt anpassa kursen efter deltagarnas önskemål. Skriv 200-600 ord om vilka förväntningar du har/hade inför kursen. Kanske har eller hade du förhoppningar eller farhågor vad beträffar kursens utformning eller innehåll? Skriv om dem.

1B. "Min relation till musik". Skriv en kort text (400-1000 ord) om din personliga relation till musik. Vad betyder musik för dig? Hur konsumerar du musik? Utövar du, eller har du tidigare utövat musik? I vilket sammanhang? Finns det redan nu frågor som du finner synnerligen intressanta och som du själv vill utforska (eller föreslår att någon annan kan fördjupa sig i) under kursens projektdel?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar