Google Analytics

torsdag 27 maj 2010

Kursutvärdering/essä 2

.
Ur kurs-PM: "Varje enskild kursdeltagare skall (som del av examinationen) [...] skriva två essäer som lämnas in vid kursens början och slut". Det är dags att skriva essä 2 som skulle kunna heta "istället för en traditionell kursutvärdering".

Formellt:
Ni ska nu knyta samman och utvärdera projektarbetet och kursen i form av en essä på mellan ca 300-600 ord (0.75 - 1.5 sida text). Vi vill gärna att ni skriver texten så snart som möjligt efter kursen så deadline för att lämna in essän är tisdag 8 juni klockan 16.00 (exakt en vecka efter slutpresentationen. Det finns en förlaga (template) till dokumentet att tillgå i Bilda (under "dokument/administration") och också en dropbox i Bilda (under "innehåll/essä 2") där ni kan lämna era essäer (som .pdf, .doc eller .docx). För den som vill går det bra att skriva detta dokument direkt - även innan slutpresentationen har genomförts. Namnge filen på så vis att det framgår vem som har skrivit den (t.ex. efternamn-essä2.pdf)

Innehåll:
Så här framemot slutet av kursen har du fått insikt i olika aspekter av musikbranschen och musiken (möjliga) framtid och du har också fått erfarenheter av att arbeta i projekt. I denna text på 300 - 600 ord ska du reflektera över kursens upplägg och innehåll, till exempel utifrån följande frågeställningar:
- Har din syn på ämnet (musik, musikbranschen, upphovsrätt, tekniken, användarbeteenden/bruk av musik etc.) förändrats?
- Eller kanske din syn på projektarbete eller examination eller något annat?
- Vad har varit bra med kursen/projektet? Var finns det utrymme för förbättringar?

Anknyt gärna till den första texten som du skrev i början av terminen (essä 1).

/Daniel och Per-Anders

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar