Google Analytics

torsdag 27 maj 2010

Kursutvärdering/essä 2

.
Ur kurs-PM: "Varje enskild kursdeltagare skall (som del av examinationen) [...] skriva två essäer som lämnas in vid kursens början och slut". Det är dags att skriva essä 2 som skulle kunna heta "istället för en traditionell kursutvärdering".

Formellt:
Ni ska nu knyta samman och utvärdera projektarbetet och kursen i form av en essä på mellan ca 300-600 ord (0.75 - 1.5 sida text). Vi vill gärna att ni skriver texten så snart som möjligt efter kursen så deadline för att lämna in essän är tisdag 8 juni klockan 16.00 (exakt en vecka efter slutpresentationen. Det finns en förlaga (template) till dokumentet att tillgå i Bilda (under "dokument/administration") och också en dropbox i Bilda (under "innehåll/essä 2") där ni kan lämna era essäer (som .pdf, .doc eller .docx). För den som vill går det bra att skriva detta dokument direkt - även innan slutpresentationen har genomförts. Namnge filen på så vis att det framgår vem som har skrivit den (t.ex. efternamn-essä2.pdf)

Innehåll:
Så här framemot slutet av kursen har du fått insikt i olika aspekter av musikbranschen och musiken (möjliga) framtid och du har också fått erfarenheter av att arbeta i projekt. I denna text på 300 - 600 ord ska du reflektera över kursens upplägg och innehåll, till exempel utifrån följande frågeställningar:
- Har din syn på ämnet (musik, musikbranschen, upphovsrätt, tekniken, användarbeteenden/bruk av musik etc.) förändrats?
- Eller kanske din syn på projektarbete eller examination eller något annat?
- Vad har varit bra med kursen/projektet? Var finns det utrymme för förbättringar?

Anknyt gärna till den första texten som du skrev i början av terminen (essä 1).

/Daniel och Per-Anders

  måndag 3 maj 2010

  Grupphandledning v. 20

  .
  Vi har avsatt tid till grupphandedningstillfälle 3 (obligatoriskt) i början på vecka 20 - precis efter att ni är färdiga med era texter och kan koncentrera er på slutredovisningen.

  Det finns 4 tider att välja mellan på måndagen (17 maj kl 13-15) och 10 tider på onsdagen (19 maj kl 9-12 samt 13-15).

  Välj gruppvis på den Doodle som finns att tillgå på: http://www.doodle.com/ww73mgp5z7e6qesp

  Jag utgår från att "security by obscurity" funkar och att ingen utom vi själv har tillgång till denna url! Ni kan välja en tid direkt men även ändra tid vid ett senare tillfälle - dock senast onsdag 12 maj.

  /Daniel & Per-Anders

  måndag 29 mars 2010

  Dennis presentation

  .
  Efter flera förfrågningar till mig och några påminnelser till Mark Dennis har jag till slut fått hans presentation. Den är uppladdad i Bilda och finns under Dokument/Föreläsningar

  tisdag 2 mars 2010

  Ben Malén onsdag kl 13-15

  .
  Imorgon onsdag kommer alltså Ben Malén från Chrysalis för att tala om musikförlagsbranschen ur sitt perspektiv. 13-15 i SVG. Kursens sista föreläsning - passa på!

  Efter föreläsningen (15-16) kommer tre studenter från kursen att ge varsin miniföreläsning på något av de teman som vi tidigare lämnat bakom oss i den kreativa processen.

  torsdag 25 februari 2010

  Projektplan 2 nu i Bilda

  .
  Som en uppföljning av det första handledningsmötet vill vi ha en ny version av gruppens projektplan. Den skall vara mer utvecklad och mer bestämd, dvs. det här har vi tänkt att göra. Underlag för projektplan 2 finns nu i Bilda under fliken Handledning.

  Skickas till Daniel och Per-Anders.

  onsdag 24 februari 2010

  Närvaro t.o.m 23 feb

  .
  Jag har laddat upp en dokument med med er närvaro på föreläsningarna i Bilda (dokument/administration).

  Tre personer uppfyller inte 75%-kravet och kommer att hålla små "mini-föreläsningar" nästa vecka och fler befinner sig i riskzonen (frånvaro på 4-5 tillfällen hittills).

  Läs mer om närvarokrav och extrauppgift här.
  .

  måndag 22 februari 2010

  Föreläsning 24 februari (13-15) Mark Dennis

  .
  The development of digital music distribution in Sweden – What comes next?
  Mark Dennis, Head of Digital, Sony Music Sweden


  Mark kommer att presentera en analys av den digitala musikmarknaden och hur den har utvecklats sedan 2004. Han kommer att fokusera på den effekt nya tjänster – framförallt Spotify -har haft på Sonys arbetssätt. Till sist kommer Mark att prata om hur han ser på framtiden och hur Sony Music ska kunna ta fördel av dessa nya möjligheter.


  Mark Dennis har varit Sony Music Swedens digital chef sedan oktober 2007. Hans roll innefattar följande 3 områden: 1) Affärsutveckling; 2) Account Managment; och 3) Digital marknadsföring och online strategi. Innan han började jobba på Sony var Mark Licensing Director på start-up bolaget Musicbrigade och hans karriär i Sverige började hos Stim/NCB. Han har studerade i UK, Frankrike och Sverige och tagit BA i Statsvetenskap och MA i Globaliseringsteori. Mark kom till Sverige 1999 men saknar fortfarande pubar och cricket.


  Mark litteraturtips inför hans föreläsning är IFPIs globala Digital Music Report 2010 (pdf).

  .