Google Analytics

torsdag 25 februari 2010

Projektplan 2 nu i Bilda

.
Som en uppföljning av det första handledningsmötet vill vi ha en ny version av gruppens projektplan. Den skall vara mer utvecklad och mer bestämd, dvs. det här har vi tänkt att göra. Underlag för projektplan 2 finns nu i Bilda under fliken Handledning.

Skickas till Daniel och Per-Anders.

onsdag 24 februari 2010

Närvaro t.o.m 23 feb

.
Jag har laddat upp en dokument med med er närvaro på föreläsningarna i Bilda (dokument/administration).

Tre personer uppfyller inte 75%-kravet och kommer att hålla små "mini-föreläsningar" nästa vecka och fler befinner sig i riskzonen (frånvaro på 4-5 tillfällen hittills).

Läs mer om närvarokrav och extrauppgift här.
.

måndag 22 februari 2010

Föreläsning 24 februari (13-15) Mark Dennis

.
The development of digital music distribution in Sweden – What comes next?
Mark Dennis, Head of Digital, Sony Music Sweden


Mark kommer att presentera en analys av den digitala musikmarknaden och hur den har utvecklats sedan 2004. Han kommer att fokusera på den effekt nya tjänster – framförallt Spotify -har haft på Sonys arbetssätt. Till sist kommer Mark att prata om hur han ser på framtiden och hur Sony Music ska kunna ta fördel av dessa nya möjligheter.


Mark Dennis har varit Sony Music Swedens digital chef sedan oktober 2007. Hans roll innefattar följande 3 områden: 1) Affärsutveckling; 2) Account Managment; och 3) Digital marknadsföring och online strategi. Innan han började jobba på Sony var Mark Licensing Director på start-up bolaget Musicbrigade och hans karriär i Sverige började hos Stim/NCB. Han har studerade i UK, Frankrike och Sverige och tagit BA i Statsvetenskap och MA i Globaliseringsteori. Mark kom till Sverige 1999 men saknar fortfarande pubar och cricket.


Mark litteraturtips inför hans föreläsning är IFPIs globala Digital Music Report 2010 (pdf).

.

Föreläsning 23 februari (10-12) Nicklas Lundblad

.
Nicklas Lundblad ska börja jobba på Google (igen) med att bygga upp en tankesmedja kring samhällsfrågor och public policy och han håller på att förbereda sig för att flytta till Kalifornien och har inte hunnit skriva någon text. Men han kommer i vilket fall imorgon för att hålla sin gästföreläsning på kursen.

Handledning - tider & grupper

.
Alla grupper har tecknat sig på tider för handledning under veckan som kommer enligt nedan. Det är fortfarande möjligt att ändra till någon av de fem "tomma" tillfällena nedan.

'Kom ihåg att vi vill att varje grupp skickar en representant till fyra andra tillfällen. Dels ökar poolen med människor som kan ge feedback på era initiala koncept och dels är detta ett sätt att sprida kunskap om vad andra grupper sysslar med "sidledes" i klassen (okunskap om vad andra grupper sysslar med har varit ett problem tidigare år).

Tisdag 23 - sal 1535
15.00-15.30 Livebox
15.30-16.00

Onsdag 24 - sal 1625
09.00-09.30 Musik & Identitet
09.30-10.00 Music and beyond
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30 Anarkistiska marknaden
11.30-12.00 Music on the go

Fredag 26 - sal 1625
13.00-13.30 Syntetiska artister
13.30-14.00 Brainchip
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30 Navigering & Filtrering

söndag 21 februari 2010

Föreläsning 26 februari (10-12) Ola Nyström

.
"Något om pirater (och musik)"

Ola kommer att prata om hur musik sker i framtiden samt förklara freemium och egen-distribution.

Ola är nytillträdd distriktsledare för Piratpartiets Stockholmsdistrik och riksdagskandidat för Piratpartiet. Ola jobbar som nätverkskonsult dagtid och piratiaktivist kvällar och helger.
.

onsdag 17 februari 2010

Tider för handledningsmöte 1

.
Här är de tillgängliga tiderna för handledning under v. 8. Teckna er för tider vid fredagens föreläsningar. Se tidigare bloggtext om förberedelse för handledningen.

  • Tisdag 23 kl 15.00 - 16.00 (2 möjliga handledningstillfällen) lokal: 1535
  • Onsdag 24 kl 09.00 - 12.00 (6 möjliga handledningstillfällen) lokal: 1625
  • Fredag 26 kl 13.00 - 15.30 (5 möjliga handledningstillfällen) lokal: 1625

Varje handledning tar 30 min. i anspråk.

Något vi lärt oss tidigare år med IUM är vikten av att grupperna är informerade om vad som sker i de andra grupperna. Utöver detta är det bra om någon mer utomstående (förutom Per-Anders och Daniel) också kommer med på gruppmötena för att öka möjligheter för feedback. Vi vill därför att varje grupp skall skicka en representant från er grupp till fyra valfria andra grupper. Valet av grupper kan skifta under de fortlöpande handledningarna. Ingen särskild anmälan behöver ske utan gruppen och dess projektledare ser till så att en person kommer.

Projektgrupper

.
Förutom den exekutiva gruppen (5 personer) finns det åtta projektgrupper med mellan 5 och 7 personer i vardera. Vi har öppnat upp för att det får finns 7 personer i en grupp. En person har av olika anledningar ännu inte valt grupp så din grupp kan alltså få ett tillskott av en extra person inom kort. Här är i vilket fall grupperna så som de ser ut nu:

Exekutiva gruppen
- Petter E
- Alexander F
- Tora J
- Cecilia T
- Joakim W

Navigering/filtrering (enda grupper med 7 personer i - full)
- Robin C
- Joakim F
- Johan G
- Peter J
- Mattias L
- Fredrik R
- Johan R

Livebox
- Johan A
- Andreas B
- Ali L
- Kim L
- Klas L
- Martin L

Brain chip
- Adam A
- Alexander B
- Tomasz C
- Johannes K
- Tomas P
- Robert T

Syntetiska artister
- Don M G
- Joakim H
- Per N
- Karl L
- John R
- John T T

Music and beyond
- Dan B T
- Jim D
- Said E S
- Per J
- Mattias L
- Emelie S

Musik och identitet
- Karolina B
- Ossian G
- Shahrzad K
- Mikaela K B
- Anna K
- Atefeh M
- Sofie S

Anarkistiska marknaden
- Peter B
- Ludvig E
- Joannis M F
- Anna H
- Olov S

Musik on the go
- Atra A
- Diran D
- Annie H
- Fredrik H
- Mersede K
.

Underlag från Hiselius

.
Patrik har inkommit med lite underlag inför hans föreläsning på fredag (finns i Bilda under "Dokument/Föreläsningar"):

"Här är drygt två sidor text som jag tänkte att det kunde vara intressant om studenterna läst inför min föreläsning på fredag.

Det norska Kulturdepartementet har alldeles nyligen inbjudit till deltagande i en referensgrupp om olovlig fildelning. Dokumentet belyser, mycket kort, några av de frågor som jag tänker ta upp på fredag."Dessutom finns också Hasse Lindgrens OH-bilder från igår på samma ställe i Bilda.
.

Grupphandledning v. 8

.
Under den kommande veckan (v. 8, 22-26/2) kommer vi att påbörja grupphandledningen. Se till att boka in en av de möjliga tiderna på tisdag, onsdag eller fredag (mer information om detta ges på onsdagens föreläsning).

Som förberedelse för det första mötet med handledarna (Daniel och Per-Anders) skall ni använda dokumentet Projektplan1 som finns under "Dokument/Handledning" i Bilda. Fyll i de formella delarna av detta dokument som tas med/skickas till handledningen.

Det viktigaste är att ni börjar diskutera ert projekt med utgångspunkt från de rubriker som anges där. Ni har valt ett område men kanske detta område behöver avgränsad och fokuseras? Det valda området är en utgångspunkt och givetvis kan ni i gruppen påverka åt vilket håll ni vill dra detta. Finns det redan nu en eller fler konkreta idéer som kanske skulle bära ert projekt hela vägen fram? Har ni idéer och förslag på hur ni tänker genomföra gestaltningen/redovisningen?

Vid handledningen vill vi höra hur ni tänker i samband med de olika rubrikerna som anges i dokumentet. Ni behöver inte lämna in någon text (utöver de formella uppgifterna som anges ovan), men ni kommer att skriva ett dokument efter och med utgångspunkt från vårt möte.

tisdag 16 februari 2010

Närvaro + extrauppgift

.
Uppstartsdelens "content" består till mångt och mycket av de många gästföreläsningarna. Vi har visserligen läst några texter och haft några seminarier, men vi har egentligen ingen examination av uppstartsdelens innehåll. Därför har vi istället närvarokrav (75%) under kursens uppstartsdel.

Det betyder i praktiken (och avrundat till studenternas fördel) att man inte får missa fler än 5 av de 18 tillfällen som infaller under kursens uppstartsdel. Det finns ett precis uppladdat dokument under "Dokument/Administration" i Bilda där du kan se vilken närvaro/frånvaro du har haft till och med fredag 12 feb. Titta gärna på det för att se att våra uppgifter hitintills stämmer.

Extrauppgiften består av att förbereda och genomföra en mini-föreläsning på 7-10 min utifrån något av de ämnen som INTE blev valda för grupprojekt. Alltså att i efterhand ge en chans åt några av de alternativ som vi lämnat efter oss i denna kreativa process. Du väljer själv vilket ämne du vill presentera och meddelar Daniel och Per-Anders ditt val (per mail eller genom att lämna en kommentar här). Redovisningen av extrauppgiften genomförs i anslutning till (direkt efter) Ben Maléns föreläsning den 3 mars, det vill säga mellan klockan 15-16 i SVG.

De ämnen du kan välja mellan är markerade i turkost:
.

måndag 15 februari 2010

Föreläsning 3 mars (13-16) Ben Malén

.
Om drygt två veckor, onsdagen 3 mars händer det två saker.

För det första kommer Ben Malén att ge den sista gästföreläsningen i kursens uppstartsdel. Ben skulle ha kommit tidigare men var förhindrad den 5 februari (influensa). Ben är både VD för förlaget Air Chrysalis Scandinavia och för Global Chrysalis Musikverlag, reser kors och tvärs mest hela tiden och hade inte möjlighet att komma vid något annat tillfälle i februari. Samtidigt var han mycket glad för inbjudan och ville hemskt gärna besöka oss. Han kommer alltså onsdagen den 3 mars kl 13-15 (SVG) att prata om "Att backa in i framtiden".

För det andra är detta (3 mars kl 15-16) det tillfälle när de som inte når upp till närvarokraven (75% under kursens uppstartsdel) ska redovisa en extrauppgift (och ni andra ska lyssna på dessa korta redovisningar). Mer detaljerade instruktionerkommer i ett separat blogginlägg som följer på detta.
.

Snart är grupperna klara

.
Det var väldigt många som uttryckte intresse för att vara med i den exekutiva gruppen i år. De som visat intresse hade möjlighet att skriva ihop in en kort "ansökan" över helgen som jag och Per-Anders nu har tittat på under dagen och vi har utifrån dessa nu valt ut de fem personer som kommer att utgöra denna grupp.

På grund av det stora intresset för att vara med i exekutiva gruppen och osäkerheten i fredags om vilka som faktiskt kommer att vara med i den gruppen nådde vi inte "ända fram" med gruppindelningen och nu går vi därför vidare med att bilda de sista grupperna (några studenter var även frånvarande i fredags och har alltså inte valt grupp).

Vi hoppas att processen kan vara färdig så snart som möjligt och kommer att återkomma med instruktioner till grupperna om hur ni går vidare inom kort, så fort alla grupperna är på plats.
.

Föreläsning 17 februari (13-15) - Daniel Johansson

.
Tillgänglighetsparadigmet och musikindustrins förändringar

Daniel Johansson, VD TrendMaze och industridoktorand i datavetenskap

Musikindustrin var en av de första branscherna att påverkas av informationsteknologins genombrott i samhället. De nya teknologierna har skapat förutsättningar för ett decentraliserat spridande av musik som inte varit möjligt tidigare. Successivt har de olika aktörerna i det musikindustriella systemet förändrat sina affärsmodeller och arbetssätt och nya verktyg och funktioner har införts. Johansson beskriver hur ett nytt ekosystem växt fram kring digital musikdistribution, med nya aggregatörer och distributörer, nischade teknikleverantörer och olika former av musiktjänster.

Daniel Johansson forskar kring hur den svenska musikindustrin har förändrats sedan år 1999. Hans forskning utgår från ett datavetenskapligt perspektiv med ett starkt fokus på distributionsprocesser. Han är också VD för företaget TrendMaze som driver en plattform som analyserar artisters popularitet på nätet.

I Bilda finns en artikel av Daniel och en TrendMaze-rapport över en artists popularitet/profil på Internet tillgängliga för er att titta på innan hans gästföreläsning.

söndag 14 februari 2010

Föreläsning 19 februari (13 - 15) Patrik Hiselius

.

"Upphovsrätt är rätt - Helhetsbild, Utgångspunkter och Aktuella frågor"- Upphovsrätt är rätt; Många bygger sina affärsmodeller på upphovsrätten, också operatörer. Upphovsrätten behövs. Upphovsrätt är rätt; Det är en fråga om juridik och det finns sällan givna svar. Men det finns grundläggande principer.

- Upphovsrätten har vuxit i betydelse. Inlägg om Ipred, blockering och TPB men nu på senare tid också om nya eftertraktade innehållstjänster såsom Spotify och Voddler, ligger högt på nyhetssidorna och på debattlistan i såväl traditionell som social media. Upphovsrätten var för några år sedan i fokus för företrädesvis förlag och upphovsmän, och formades därför främst av dessa intressen. Men nu finns ett långt bredare intresse. Inte minst bland innehållsanvändarna/väljarna/operatörskunderna.

Jag kommer att sätta upphovsrätten i perspektiv och redogöra för några av de frågor som uppstår vad gäller teleoperatörer och påstått illegalt innehåll, vilka krav som ställs och vilka krav som kan ställas på operatörer. Jag kommer också att gå igenom några konkreta frågor inom upphovsrätten och vad gäller operatörer och ansvar för innehåll på Internet.

Patrik Hiselius, Senior Advisor, Public Affairs, TeliaSonera Group Communications

Patrik is a Senior Advisor Public Affairs at TeliaSonera's Head Office Group Communications in Stockholm, Sweden.

His practice area is Content Issues at international and local level regarding existing as well as coming regulation. His main responsibilities cover copyright, freedom of expression and privacy issues, data retention and lawful interception, ethical issues, entertainment law and other Internet-related Content Issues.

Patrik's responsibilities include external contacts, such as with industry organizations, the press, rights holder organizations and NGO's. Patrik has an LLM from Stockholm University, Sweden.

E-mail: patrik.hiselius@teliasonera.com

Föreläsning 19 februari (10-12) Ulrik Volgsten

.

"Äganderättsmetaforen i svenskt och internationellt upphovsrättstänkande - en global kulturkatastrof?"


Dagens upphovsrättslagar är förknippade med en rad allvarliga problem för musik som kulturell yttring och aktivitet. En viktig orsak till problemen är den äganderättsmetaforik som präglar både lagstiftning och debatt. I detta föredrag sätts äganderättsmetaforiken i både dagsaktuell och historisk belysning. Som motvikt till medie- och rättighetsindustrins lobbyverksamheter föreslås folkbildning som medel för en sund lagstiftning med demokratisk legitimitet.


Ulrik Volgsten är musikforskare verksam vid Kulturvetarlinjen på Stockholms universitet. I doktorsavhandlingen (från 1999) diskuterades musikupplevelsernas språkliga och förspråkliga grunder. Därefter har forskningen framförallt handlat om upphovsrättstänkandets estetiska idéhistoria. Volgsten är också en av redaktörerna för antologin Music and Manipulation - On the Social Uses and Social Control of Music (Berghahn Books, 2006), där bl.a. upphovsrättsproblematiken tas upp.


torsdag 11 februari 2010

Gruppindelning inför resten av terminen!

.
Fundera över vad du vill jobba med resten av terminen. Grupperna som bildas ska ha 4-6 personer. Det är ok om 10 personer vill jobba med samma tema - då delar vi på gruppen. Om du vill försäkra dig om att jobba med ämne X kan du på förhand försöka uppmuntra/övertala/mobilisera tre andra personer att välja samma ämne.

Exekutiva gruppen
Jobbar inte med musik-temat utan förenas istället av en "producent-roll". Ansvarar för bok-projektet, webbplats, och produktionen av slutpresentationen. Leds av en projektledare.

Musik "on the go" (seminarium 2)
Tänk extrem mobilitet. Kanske utan mp3-spelaren som istället är inbyggd i lurarna eller i kläderna. Kanske är musiken synkad med miljöer och kontexter så att du, för att ta det exempel som dykt upp några gånger, när du går över Västerbron en tidig morgon i maj, när vintern helt och hållet är glömd och de sista isblocken släppt greppet om sig själva, så blir din mobilitet just i den stunden förstärkt av ett ovanligt passande musikval. Du hade inte kunnat göra det själv så snabbt! Eller kanske den extrema mobiliteten kan läsa av dina känslor så att musiken väljs därefter - förstås i harmoni med den koppling mellan känslor och musik som du själv givit input till. I uppgiften ingår också att tänka sig hur interaktionen med denna extrema mobilitet ser ut: sker det genom hörlurar som innehåller spelaren, genom holografiska skärmar eller genom tankekraft?

Musikbranschen 2020 (seminarium 2)
Det enda vi vet om framtidens musikbransch är att den inte kommer att se ut som idag. Olika aktörer med starka intressen vill vara med och påverka hur denna framtida marknad ser ut. Kan vi, som Martin Thörnqvist tänker sig, se en marknad där artisterna sitter i mitten med trumf på hand. Det är artisterna som "signar" skivbolag och inte tvärtom, det är artisterna som anställer produktionsbolag och inte, som det är idag, tvärtom. Hur kommer de som, idag har stora intressen att agera för att maximera sitt inflytande? Musikbranschens framtid har diskuterats från olika håll på föreläsningarna och det finns gott om material att arbeta med denna fråga.

Internet-medierat musikskapande (seminarium 2)
Hur kommer samarbete och distribuerat, internet-medierat musikskapande att se ut i framtiden? Hur kan artister samarbeta distribuerat med hjälpa av asynkron eller synkron teknik? Asynkront: skicka filer mellan två eller fler personer och lägga på/modifiera spår efter spår. Synkront: skapa musik tillsammans, samtidigt över Internet eller spela (DJ) eller framföra musik distribuerat och med hjälp av Internet. Hur kan man utgå från funktionalitet som finns i olika idag existerande program (SoundCloud, DropBox, GarageBand, Skype, Wave) och skapa nästa generations programvara?

Den anarkistiska marknaden (seminarium 2)
Det är inte otroligt att vi snart uppnår den punkt där alla världens musik är möjlig att streama till oss när vi rör oss i rummet. Denna extrema situation där allt är tillgängligt ögonaböj fångar flera motsättningar i själva marknaden och dess mekanismer. Kanske är all denna utveckling som pågår i musikbranschen idag ett exempel på ett kulturteknologiskt avantgarde som i hög fart är på väg mot den märkliga sammanstrålningen mellan det totala marknaden och den totala anarkin. Var händer då? Kommer musiken att gå "förbi" marknaden och sätta denna ur spel? Kommer marknaden att uppstå på nytt, men med en ny regim? Vad händer med konsumtionen?
- Teknik är politik!
- Mindre kapitalistisk teknik, mer anarkistisk teknik!
- Avskaffa ägandet, makten (och peer-to-peer) åt folket!
Hur kan vi "de-monetisera" hela eller delar av musikmarknaden? Hur kan man höja taket och utforska alternativa verkligheter utifrån utopiska samhällsvisioner?

Syntetiska artister (seminarie 2)
Michael Jackson dog förra året, men varför ska hans frånfälle hindra hans framtida karriär? Kan han fortsätta att turnera med hjälp av avancerad teknik som projicerar fram honom på scenen? Kan han skapa ny musik utifrån sampling och kluriga algoritmer? Fast varför behöver man en riktig artist (levande eller död), varför inte skapa en virtuell/syntetisk artist från scratch. Artisten föds och lever i en dator (kanske också på scen), skapar låtar, sjunger, kanske turnerar och skapar på olika sätt mervärde för sin publik. Kan en virtuell artist ha en "personlig" relation med varje fan ("mass customization")? Kan man open-sourcea en röst, ett sound, en artist? Vem företräder en sådan artist, vem får lov att göra vad med artisten (rösten), vem tar hem pengarna?

Fair Trade Music (seminarium 2)
Idag kan du köpa kaffe, té och choklad genom rättvisemärkning. Om du köper "estate" vet du exakt varifrån ditt kaffe kommer och du kanske t o m kan namnet på din odlare långt borta i Brasilien eller Etiopien. Som konsumenter har vi stor makt att påverka vad som köpt - även om vi ofta försvinner som påtryckargrupp i en mer mekaniserad marknad. Både konsumenter och marknaden kan påverka: men betoningen är olika. Med Fair Trade Musik kan vi lyssna och betala/donera och vi är samtidigt säkra på att just den artisten får det som vi ger. Som gatumusiken fast på webben och genom streaming. Om detta är genomförbart kan det också påverka vad vi lyssnar på, på så sätt att vi har en större tendens att gilla det som är Fair Trade än det som dess motsats (vad heter det? Rough Trade?), så är Fair Trade blir den nya autenticiteten?

Navigering och filtrering (seminarium 2 och 3)
Hur hanterar man överflödets landskap? Navigering och filtrering måste bli en strategiskt viktig verksamhet i överutbudets tid. "Den stora paradoxen" - när allt finns tillgängligt och vi måste välja. Vart tog det trevliga sökandet efter musik vägen? Hur väljer man, hur designar man nya tjänster för att hjälpa användare att navigera, filtrera, urskilja, välja? Kommer vi att få nya "genrer" som med maskinell exakthet kan analyseras och frambringas men som är svåra att förstå för människor (och som heter K-19 eller multibrox)? Hur får vi möjligheten att snubbla över nyheter och överraskningar som vi inte visste att vi skulle gilla ("serendipity")? Kommer jag att kunna shuffla också bland den musik mina vänner lyssnar på för tillfället (eller andra personer i någon maskinellt framfödd grupp som en dator har "beslutat" sig för att jag tillhör)? Biosensorer som mäter min reaktion för viss musik och återkopplar (feedback) det till min profil?

Music and beyond (seminarium 2 och 3)
Visualiseringstemat har varit uppe vid några seminarier. Det handlar om att undersöka hur musiken kan förstärkas med andra sinnesupplevelser. Vår tids opera. I första hand handlar det om syn och känsel - men kanske också om smak och lukt, vem vet? När det gäller synen kan man tänka sig "music and beyond" som augmenterad musik genom visuell projicering genom diskreta glasögon (tänk bort fula googles). Det kan vara så att artisten och dennes kreativa team inte svarar bara för musiken utan också för ett visuellt soundtrack. Inte helt och hållet som en musikvideo utan mer individualiserat och kontextualiserat. Kanske går detta att knyta an till det som kallas MMR (Mobile Mixed Reality).

Live-Box (seminarium 3 och i viss mån 2)
För hemmabruk eller för den lokala puben. Basutförande eller lyxutförande. En Live-Box som är ett mediarum där konserter kan streamas och där ljud, ljus och dofter finns representerade. En hemmakväll med U2 eller Beyoncé på den lokala puben. Boxen möjliggör viss interaktion mellan artist och publik under pågående konsert. Lokala ljud kan vävas in i uppträdandet. Live-Boxen kan motiveras som ett grönt konsertalternativ: mindre resor, mindre kostsamma liveframträdanden men (kanske) med något som liknar live-kvaliteten.

Radioactive (seminarium 3)
Även om radion som massmedium kanske inte har framtiden för sig så finns det något attraktivt med de röster som ackompanjerar musiken. Hur kan rösternas och berättelsernas kvalitet kombineras med det digitala streamade utbudet? Var och en av oss som vill dela med oss av musik kan göra detta med våra egna playlists där det också finns prat. Radiopratarna är performers och deras kvaliteter kan verkligen uttryckas med en communitytjänst där alla får lägg upp sin prat-blogg, vi kan kalla den Radioactive. Varje pratspår kan taggas med låtar/artister och kan i sin tur betygssättas av användarna. Användarna själva kan sedan välja (eller shuffla) inte bara musiken utan också pratet. En möjlig bonus kan vara att pratarna (precis som musiker och låtskrivare) också får en del av Spotifys (eller vilken aktör det än är) intäkter.

Håll käften 2020 (seminarium 3, hette "framtidens tystnad")
Det finns redan mobil-fria zoner idag (ex på SJ-tåg) och nästa steg är andra zoner som är mobil- eller musik-fria eller helt enkelt tysta (ex bibliotek). Kan nästa steg vara en "hörapparat" som filtrerar bort alla ljud, eller kanske till och med filtrerar bort vissa ljud selektivt (fågelkvitter tränger igenom men inte flygplansbuller)? En enkel fjärrkontroll behövs och larmsignaler (polis) går förstås inte att filtrera bort. Kan man filtrera bort vissa personer (svärmor)? Nästa steg kanske är att transformera vissa ljud - bilbuller eller barnaskrik blir till fågelsång. Men vad händer i samhället när jag och grannen på tunnelbanesätet lever i olika auditiva "virtuella världar"? Vad händer med konversationen och vår verklighetsuppfattning när jag inte vet om jag hör samma sak som du?

Musik och identitet (seminarium 3)
Allt sedan ungdomskulturens framväxt för över 50 år sedan har musik spelat en viktig roll för ungdomars (och vuxnas) identitetsskapande. Vilken roll kommer musiken att spela i framtiden när alla kan lyssna på allt i en salig röra? Hur kommer vi att hitta andra att identifiera och spegla oss i och att utvecklas tillsammans med? Kommer dessa andra finns i vår fysiska-geografiska närhet (land, stad, stadsdel) eller utspridda över världen och förenade av Internet? Kanske är nästa steg att inte bara få rekommendationer till andra låtar, utan även tekniska och social system som rekommenderar prylar, kläder, uteställen och pubar som vi lyssnar på en viss låt, en viss artist, en viss typ av musik graviterar mot?
Två förslag lades fram på seminarium 3. I det ena fallet finns det någon slags top-down - kommersiell - process på plats där t.ex. artister, designers och klädaffärer samarbetar och ledsagar (försöker styra) osäkra identitetstörstande tweens och tonåringar att köpa vissa klädesplagg och en viss stil ("om du gillar låten X av Kylie Minogues ska du också köpa klädesplagg Y"). I det andra fallet finns det istället någon slags bottom-up "folkligt demokratisk" process på plats där du "röstar" på kläder och uteställen genom att dina vanor massivt samkörs med andras musikprofil och vanor. Jämför dessa två perspektiv med en top-down taxonomi respektive en bottom-up folksonomi)

Brain chip (seminarium 3, hette "musik, upplevelser och minne" samt en dos "musikterapi")
Musik hänger kraftfullt ihop med minnen, upplevelser, associationer och sinnesstämningar. Men varför lämna detta åt slumpen? Brain chip använder sensorer för att läsa av och tolka bio-data från din egen kropp i realtid. Därefter skapas en personlig musik-profil i realtid, ett soundtrack inuti ditt eget huvud som (förhoppningsvis) kan öka din fysiska prestation, förbättra din inlärningsförmåga, din sömn och ditt välbefinnande eller användas för terapeutiska ändamål ("with Brain Chip, HULK no angry"). Gränssnittet finns på näthinnan (på något sätt - ej specificerat). Men hur skulle detta system fungera rent tekniskt? Vilka byggstenar till det tekniska systemet finns redan på plats och vilka fattas? Kommer Brain Chip att påverka (eller samköras) med närstående bio-data och musikprofiler? Hur? (Hur skulle en fredlig manifestation eller en religiös cermoni respektive ett fotbolls-derby eller ett upplopp påverkas av Brain Chip?) Kan jag tjuvlyssna på "din musik" eller låta mitt eget soundtrack påverkas av det? Vilka möjliga baksidor finns det?

Reklam, manipulation och minne (seminarium 3, hette "musik, upplevelser och minne")
1) Koppla ihop en trudelutt eller en låt med en vara, en doft, en plats eller ett helt koncept.
2) Repetera och tjäna mycket pengar. Exempel:
- Alice är på en trendig klubb som spelar låten "Caribbean dream (or what I did with my summer vacation)".
- Samtidigt säljer baren (rom-baserade) Mojito-drinkar till ett reducerat pris.
- Alice bestämmer sig för att semestra i Karibien.
- När Alice bokar sin resa spelas samma låt, när Alice anländer spelas samma låt, när Alice kommer till hotellet får hon en Mojito i sin hand osv.
Hela klubb-drink-musik-rese-konceptet sponsras av och kopplar ihop ett komplex av kommersiella intressen (trendig klubb, sprit-tillverkare, resebolag, turist-ministerium, hotell-kedja) och knyts samman av en viss/vissa artister/musik/låtar.

Föreläsning 16 februari (10-12) - Hasse Lindgren

.

Framtidens fonogram ur en statlig tjänstemans perspektiv.
Hasse Lindgren berättar om hur fonogramstödet har sett ut historiskt och vilka utmaningar som väntar staten och branschen i framtiden.

Hasse Lindgren är anställd på Statens kulturråd som sakkunnig handläggare inom musikområdet. Han har bred erfarenhet från olika delar av musikbranschen med stora kunskaper om de skilda perspektiv som t ex musiker, arrangörer, festivaler, skivbolag, distributörer, förlag och politiker har av den yrkesmässiga del av musikbranschen de verkar i. Hasse har varit med och startat scener och klubbar som t ex Pipeline i Sundsvall och Fritz´s Corner i Stockholm. På sin semester arbetar han som scenchef på Stockholms Kulturfestival för att hålla sina kunskaper om den levande musikkulturen uppdaterade.

.

onsdag 10 februari 2010

Inför fredagen val av projektgrupper

.
En beskrivning av de ämnen/grupper ni kommer att kunna välja på fredag kommer att komma upp här på bloggen imorgon (troligtvis på eftermiddagen).

Men redan nu kan det vara av intresse för er att veta lite om vad som kan tänkas vara med och det kan också hjälpa er i förhandlingar/formeringar av grupper. Grupperna ska som sagt vara 4-6 personer stora. Om 10 personer vill jobba med ett ämne är det inte ett problem - då blir det två grupper istället.

Eftersom processen med Doodle + gruppval har fungerat bra kommer det också att komma upp en "Doodle-enkät" där ni kan "rösta" i samband med att listan på ämnen kommer upp imorgon. Det är bra både för oss och för er att ha en känsla för vilka ämnen som verkar vara heta eller inte.

Vi kan dock redan nu säga att vi håller på att skriva ihop förslag om följande ämnen:
- Exekutiva gruppen (bok, webb, slutpresentation, projektledning)
- Musik "on the go" (sem 2)
- Musikbranschen 2020 (sem 2)
- Den anarkistiska markande (sem 2)
- Syntetiska artister (sem 2)
- Visualisering (sem 3)
- Radiopratarna (sem 3)
- En unik upplevelse live (sem 3)
- Musik och identitet (sem 3)
- Framtidens tystnad (sem 3)
- Musik, upplevelser och minne (sem 3)

Till dessa 11 ämmen kommer det att tillkomma något eller några till men där måste jag och Per-Anders jobba lite mer med förslagen. Ibland överlappar ämnen varandra (t.ex. social filtrering som återkommer i lite olika former) och vi måste då hitta något sätt att renodla lite och ta fram tydliga förslag.

Alla förslag vi tar fram är utgångspunkter för ert vidare arbete. Ni kan alltså ändra på både det enda och det andra vad beträffar arbetets inriktning etc.
.

Föreläsning 12 februari (13.30-15) - Margita Ljusberg

.
Margita Ljusberg från Stim ersätter nu på fredag (12 feb kl. 13.30-15.00) den inställda föreläsningen med Maria Wande från förra veckan.

Så här skrev Maria inför sin föreläsning:
""Kollektiv förvaltning av musikrättigheter i nya media"

Maria kommer att presentera Stim som organisation, om Stims verksamheten i stort och om hur Stim jobbar med att ge tillstånd till musikanvändning för musiktjänster på internet och mobilt. I detta sammanhang kommer Maria att beröra såväl politiska som juridiska aspekter med bäring på verksamheten."

Margita låter meddela att hon tar upp ungefär det som Maria skrev ovan och tar avstamp i Stims utveckling genom åren och vad som gäller främst för nya media. "Stim är ett redskap och arbetar på uppdrag av upphovsmännen med att omsätta den ekonomiska upphovsrätten i lagen till praktik i gamla såväl som nya media." Margita kommer också att beröra EU och konkurrenslagstiftningens krock med upphovslagstiftningen samt också den skenbara krocken mellan upphovsrättslagstiftningen och mänskliga rättigheter/friheter på nätet.

Margita har en bakgrund som samhällsvetare och har jobbat på olika positioner på SR, men har därefter jobbat på Stim i nästan 30 år. Först som chef för "Stims hjärta", verksdokumentationen och därefter som informationschef i 20 år. Sedan några år tillbaka är hon senior advisor med tonvikt på svensk och internationell omvärldsbevakning.

Margita har också gjort en "berättelse", "berättelsen om Anna och Per" tillgänglig för oss för att förbereda oss (finns i Bilda, under "Dokument/Föreläsningar"). Berättelsen reder ut grundläggande "ägar-begrepp" vad beträffar musik och också var Stim kommer in i bilden. Margita skrev texten för att reda grundläggande och vanliga missförstånd i samtal med tjänstemän på EU-kommissionen som hon träffade.
.

Praktiskt kring Wallis-redovisning på fredag etc.

.
Jag har bestämt att varje grupp inte kommer att ha 20 minuter för sin presentation på fredag. Det går inte ihop om vi ska ha dels detta, dels en 30 minuter lång diskussion och sedan också gruppindelning.

Istället gäller följande:
- Varje grupp har (max!) 12 minuter på sig för sin presentation på fredag
- Därefter följer en (max!) 30 minuter lång diskussion
- Därefter följer gruppindelningen

Uppdatering onsdag kl 13. Roger föreslår att ni har en presentation med några bilder med er (powerpoint eller motsvarande). Eftersom denna info kommer sent bestämmer jag att det inte är ett krav, men att det kan vara bra för att strukturera/visa era argument. OBS! det finns inga ytor att skriva på i SVG (whyteboards eller liknande).

Efter lunch har vi en gäst som kommer (jag postar ett nytt blogginlägg om detta alldeles strax). Jag misstänker att vi kommer att dra över tiden innan lunch och har kommit överrens med vår gäst om att hennes gästföreläsning ska börja 13.30 så att vi får lite extra tid.

Tips: ät lunch tillsammans och konsolidera grupperna ni ska jobba i resten av terminen.
.

måndag 8 februari 2010

Seminarium 3 - förslag på ämnen

Många av er skriver om era upplevelser av musik i era essäer och påfallande många har också spelat musik själva. Flera av förslagen på ämnen nedan utgår i olika former från sådana "mjuka" frågor. Det kan hända att vi inte lyckats utveckla den medietekniska vinkeln tillräckligt i våra kort beskrivningar nedan men låter er inte begränsas av våra korta texter utan tänkt stort (och "medieteknologiskt") på olika kopplingar mellan beteenden/upplevelser, teknik och ekonomi och på potentialen hos ämnena nedan!

Uppdatering må 8 feb 12.00. Du borde ha fått ett mail med en URL till Doodle-enkäten där du "röstar" på vilka två av förslagen nedan som du tycker är mest intressanta att jobba med på seminariet 9 februari.


1 Musikterapi
I era essäer framkommer ofta att ni själva använder musik i psykologiskt och emotionellt syfte. Musik utgör en strategisk resurs för att hantera de egna känslorna. Ibland för att förstärka dem (genom att lyssna på glad dansant musik när man känner sig så) och ibland för att motverka dem (när man lyssnar på glad och dansant musik för att komma ur en negativ spiral). Man kan därmed säga att det hos många av er finns en medvetenhet om att musik fyller en psykologisk emotionell funktion. I professionella sammanhang finns denna intuitiva och vardagliga tanke uttryckt bl a i form av musikterapi (se t ex http://www.fmt-metoden.se/terapi.htm). Frågan är om vi med hjälp av kunskap i psykologi och musik stödd av ny teknik för kategorisering och individuella känslomässig matchning kan utveckla musikterapin? Kan man tänka sig spellistor som ordineras utifrån individuella förutsättningar istället för Prozac och Zoloft? Kan vi tänka oss skräddarsydda iPods för behandling av psykotiska människor?

2 Visualisering
I en del essäer och en del tidigare diskussioner har det framkommit att visualisering (i vid mening, alltså inkluderande inte bara syn utan även annan perception t ex den taktila) kan utgöra en gynnsam kontext för musiken. detta kan ske t ex i musikvideor, i dataspel och i andra kontexter. Idén om det totala konstverket där musiken blir gestaltad av andra sinnen är förstås inte ny utan finns såväl inom operakonsten som i artisters sceniska gestaltning. Kanske kan vi se bortom dagens iPod till en mer integrerad och konvergerad produkt som triggar våra sinnen i en annan mening med dofter, beröring och visuella upplevelser?

3 Konsumismen
Scenariots "singularitet", för att prata med Fleischer, utgörs av den punkt då vi med vårt petabyteminne har tillgång till all inspelad musik som historien känner. Detta skapar en situation av överflöd där vi behöver kriterier och rutiner för urval baserade på olika parametrar. Men finns det inte i detta tillstånd av total tillgänglighet ett mer grundläggande problem som har med konsumtion att göra? Är inte denna singularitet io själva verket en utmaning mot konsumtionsidén som istället blottlägger dess grundläggande rationalitet: konsumismen, dvs. begäret att konsumera. Hur hanterar vi mötet med denna konsumism?


4 Radiopratarna
En egenskap som finns i radions värld men som saknas i den streamade världen är förekomsten av vägledande prat till musiken. Många uppfattar detta prat (eller för den delen reklamen) som ett störande moment och njuter helst av musiken i dess avskalade form, dvs,. helt utan potentiellt ovidkommande prat. Men en del av oss gillar verkligen den kvalitet som pratat till musiken innebär (precis som 50- och 60-talsgenerationen växte upp med sådana gudabenådade radiopratare som Kjell Alinge eller, i USA, Howard Stern) och kan man inte tänka sig att ett av mervärdena i den framtida musiken består i spellistor som innehåller prat och som streamas; tänk att kunna ta del av respekterade kännares, eller beundransvärda ordvrängares, prat tillsammans med musik. Lite som Sommar men med bättre musik och mindre töntiga kåserier, lite som Soul Corner!

5 Renässans för det analoga
Visst finns det en framtid för det analoga men hur skall det förvaltas? Är det enbart med hjälp av retroutrustning som rörhögtalare och exklusiva pickuper? Kan man tänka sig att en del av det digitala utbudet faktiskt försöker se som sin uppgift att distribuera detta brett? Kan vi tänka oss att en del av de tjänster vi erbjuds faktiskt handlar om ljudkvalitet?

6 Småstjärnornas galax
I diskussionerna har det återkommande noterats att med skivbolagens framtida detronisering från den musikaliska näringskedjans höjder så kommer det att ske en breddning av begreppet artist. Nu är det inte bara U2, Springsteen Madonna som gäller utan det är du och jag och min kompis Åke i sin villakällare i Skåne. Framtiden tillhör småstjärnorna. Hur ser denna framtida galax ut?

7 En unik upplevelse live
Om en stor del av artistens inkomster kommer från live-spelningar kanske kraven ökar på dessa. Hängivna fans vill inte höra "samma" konsert flera gånger. Hur kan teknik användas för att både medvetet och kanske också slumpmässigt variera musiken och göra varje konsert unik? Kan olika konserter få olika teman? Integrera konserten med något mycket lokalt (ljud från staden/landet ifråga eller inslag från inhemska instrument)? Jämför med en låt som remixas i all oändlighet men som i detta fall framförs live och får ett unikt uttryck en enda gång (eller så spelas alla konserterna in och säljs (?) som ett paket till inbitna fans)?

8 Verkets död?
Om ingen lyssnar på hela skivor från början till slut så är det meningslöst att skapa ett album som i sin helhet berättar en historia (ex. Pink Floyd "The Wall"). Hur påverkar teknik och lyssnarvanor musiken i sig själv? Måste alla låtar vara tre minuter långa? Måste alla artister försöka skapa musik som direkt fastnar i huvudet? Kommer det att finnas utrymme för låtar som börjar "vekt" men som bygger upp en stämning och slutar kraftfullt eller kommer all musik att vara "framtung" - pang på och allt direkt? Eller kommer tekniken att spinna nät och skapa historier och helheter genom att väva samman olika artister och låtar? Vad finns bortom Apples iTunes Genius och andra "rudimentära" tjänster?

9 Social filtrering
Hur kan (social) filtrering, rekommendationssystem, ackreditering och starkare redaktörsfunktioner - men också "serendipity" ("the effect by which one accidentally stumbles upon something fortunate, especially while looking for something entirely unrelated") hjälpa/styra vårt musiklyssnande (i överflödets landskap). Hur ser framtiden ut bortom den "rudimentära" funktionalitet för att leta och hitta ny musik som iTunes och Spotify har? Hur hjälper man konsumenter att veta vad som kommit ut och vad som är värt att lyssna på när musikjournalistiken spelat ut sin roll (om den har den)?

10 Musik och upplevelser
Lyssna på musik (iPod) - spela musik - uppleva musik (konsert, dansa). Hur kommer vågen av ny teknik och nya möjligheter att lyssna, spela och uppleva musik att påverka våra upplevelser av musik? Vilka tekniska genombrott (redan gjorda eller snart-anlända) kommer att förändra vårt förhållningssätt till musik och hur?

11 Musik och identitet
Allt sedan ungdomskulturens framväxt för över 50 år sedan har musik spelat en mycket viktig roll för identiteten ("hårdrockare", "raggare" (rock'n'roll), "punkare"). Vilken roll spelar kommer musiken att spela i framtiden för ungdomar och ungdomskulturer? Var skapas dessa när alla bär med sig allt? Blir de lokala (stadsdel) eller globala (nätverk över internet)? Vilken roll kan teknik spela för ungdomar och deras identitetsskapande?

12 Framtidens tystnad?
Många av er lyssnar på musik ofta eller nästa hela tiden. Kommer vi att få se en motreaktion? I en essä står det att "det finns människor som endast lyssnar på olika nivåer av brus i sina hörlurar för att nullifiera omvärlden". Kommer vi att få se motreaktioner på musik överallt och hela tiden. Oändliga lugna instrumentella slingor som mest har till syfte att försätta oss i ett känsloläge/stänga ute omvärlden? Brus som reducerar musik och ljud från omvärlden? Musikfria zoner?

13 Musik, upplevelser och minne
Flera av er har skrivit om hur viss musik försätter en i en viss sinnesstämning eller om hur ni aktivt väljer och använder viss musik för att försätta er själva i en viss sinnesstämning. Några skriver också hur musik (även från filmer och datorspel) kan väcka upp minne och känslor från förr. Hur skulle man mer systematiskt kunna stödja dessa egenskaper genom framtida teknik? Vad skulle man försöka uppnå och hur skulle det gå till rent praktiskt/tekniskt?

torsdag 4 februari 2010

Schema för nästa vecka

.
Det har varit vissa förändringar i schemat på grund av att båda våra gästföreläsare denna vecka lämnat återbud på grund av influensa :-(

Jag har därför nu uppdaterat schemat som finns i Bilda. Titta under "Innehåll" så hittar ni "schema för uppstartsdelen" där. Jag lade också till tider (och sal för seminariet - alla föreläsningarna är i SVG).

Jag ska uppdatera informationen för de sista två veckorna av uppstartsdelen på motsvarande sätt.
.

Inställd föreläsning - fre 5 feb

.
Tyvärr verkar det som vi är otursförföljda denna vecka för nu har även morgondagens gäst, Ben Malén meddelat att han är drabbad av influensan och helt utslagen.

Ben är VD för ett globalt musikförlag med huvudkontor i Tyskland. Vi jobbar på att hitta ett tillfälle under de efterföljande tre veckorna när han kan komma tillbaka, men det kan hända att han med sitt stressade schema tyvärr inte kommer att kunna besöka oss alls. Vi jobbar på det.

Alltså blev två av veckans tre aktiviteter inställda vilket är väldigt synd. Nästa vecka kompenserar vi detta genom att ha fyra schemalagda aktiviteter (seminarium + tre gästföreläsningar.

Trevlig helg.
.

Föreläsning 9 februari (13-15) Alex Jonsson

.
Alex Jonsson, "Wagging the long tail - grassroot thoughts on the industry".

Föreläsningen kommer att utgå från reflektioner om hur musikindustrin förändras och hur det påverkar den enskilde utövaren. Alex, som har doktorerat på KTH/medieteknik, utgår från erfarenheter som forskare och entreprenör i "den nya ekonomin" - och som musiker och med sitt eget band som exempel.

Alex Jonsson är pianist, forskare och mobilentreprenör.

Du kan förbereda dig till seminariet genom att:
- Läsa Anderson, The long tail (artikel i Wired som föregick den numera kända boken om "den långa svansen" - se bild nedan)
- Titta/lyssna på denna musikvideo av Alex band Maze of Time på YouTube.
som förberedelse

FF_170_tail5_f.gif
.

onsdag 3 februari 2010

Om närvarokrav på kursen

.
Jag har läst era essäer. Jag kommer att "svara" på några frågor som tas upp i dem i en serie texter som börjar med "Om..." och börjar med kursens närvarokraven som en del har (i huvudsak negativa) åsikter om. Några valda citat från era essäer:

"Som jag har förstått det kommer det vara många moment och [föreläsningarna] i kursen kommer att vara obligatoriskt [...]. Det tycker jag är lite jobbigt då jag nästan alltid har andra föreläsningar samtidigt."

"en kurs med obligatorisk närvaro [...] väldigt ointressant att behöva gå på alla [föreläsningar]."

"Kurser som måste använda sig av obligatorisk närvaro brukar i regel vara flummiga."

"Upplägget med 75% närvarokrav vet jag inte riktigt om jag tycker känns nödvändigt. Men då räknar jag med att det ska vara 100% intressanta föreläsningar och seminarier"


Vi har faktiskt ett år testat att inte ha "obligatorisk" (75%) närvaro. Det fungerade inget bra alls. Av någon anledning kom det färre studenter en fredag klockan 8-10 än en tisdag 13-15 trots att det inte gick att urskilja någon skillnad vad beträffar innehållet och kalibern på föreläsarna... Vissa studenter har ibland sagt att "jag kommer förstås om det kommer någon intressant gäst" - men jag har själv aldrig förstått hur man kan veta det i förväg...? Men även om vissa studenter hävdar att de alltid kommer om det är spännande men inte vill bli tvingade genom närvarokrav har ingen någonsin vågat gå i god för att detta även gäller för alla deras klasskamrater, och ett år sade en mycket slapp men självkritisk student som bad sina kurskamrater tagga ner sin kritik lite: "ta och ge er - jag skulle ju aldrig ha varit här nu om det inte hade varit obligatoriskt. Allt annat är ljug".

Men varför är det egentligen obligatoriskt? Vi har tre huvudsakliga skäl:
- Vi bjuder in en stark uppställning av gäster som kommer och besöker oss och vissa kommer helt utan krav på ekonomisk ersättning för att KTH har ett bra varumärke och de gärna vill träffar våra studenter (er!). Det minsta vi som kurs/klass/lärare kan "bjuda på" är vår närvaro och vår uppmärksamhet. Och gärna också initierade och spännande frågor!
- Kursens uppstartsdel examineras inte på något annat sätt. Vi kan ju inte direkt ha en kontrollskrivning som utgår från vad våra gäster har sagt. Så som substitut är det närvaron på vår serie med gästföreläsningar som är examinationen för detta moment.
- I februari/mars börjar projektdelen. De aktiviteter vi företagit oss under uppstartsdelen är vår gemensamma plattform som vi utgår ifrån när vi går in i projekten. Föreläsningsserien ger oss, i den mån det är möjligt, en gemensam förståelse och gemensamma utgångspunkt inför resten av terminen och projekten. I annat fall skulle ju någon student kunna dyka upp på kursen i slutet av februari, blank som ett papper, och åka snålskjuts på sina gruppmedlemmars "arbete" under uppstartsdelen.

Jag kan också lägga till att innan vi har hört av oss till specifika personer/gästföreläsare har skissat på ett antal olika "roller" som vi vill ha representerade i vår föreläsningsserie och att det oftast finns flera alternativ på personer som kan "besätta" en viss roll. Vi visste alltså tidigt att vi ville ha med en "musikbyråkrat" då statstjänstemän brukar ge ett helt annat perspektiv än de som är verksamma i branschen, men vi visste inte från början att det skulle bli Hasse Lindgren från Kulturrådet (som kommer 16 februari). Alltså har vi redan från början strävat efter att få olika perspektiv representerade och det är också vår förhoppning att våra gäster inte överlappar varandra alltför mycket. Vi tror och hoppas att alla våra våra gäster håller fantastiska föreläsningar - men eftersom vi har nya teman varje år kommer det varje år många gäster som vi inte hört tidigare så det finns förstås inga garantier att varje person är unikt fantastisk. Sånt är livet, trots att vi gör vårt bästa när vi planerar och värvar gäster.

Till sist några ord om schemakrockar. Närvaro på 75% av 18 tillfällen betyder att man kan vara borta från 5 tillfällen (avrundat uppåt). Om man har hela 10 krockar med en annan kurs borde man då rimligtvis kunna vara borta fem gånger från vår kurs och fem gånger från den andra kursen och ändå klara det hela. Jag kan också påpeka att vi har en struktur (en extrauppgift) ifall man faller under dessa 75% närvaro, men ändå ligger på över 60% närvaro under uppstartsdelen (11 av 18 tillfällen), något som vi betraktar som ett minimum för att man ska kunna säga att man har klarat den. Jag har muntligt nämnt detta vid några tillfällen.

Synpunkter? Lämna gärna en kommentar direkt till denna text.
.

Extra/flyttad föreläsning - ny tid fre 12 feb 13-15

.

Dagens föreläsning med Maria Wande är flyttad till nästa vecka på grund av sjukdom (influensa). Vi har sedan tidigare ett lektionstillfälle kl 10-12 nästa fredag (12 feb) och vi har nu även bokat SVG efter lunch (13-15). Då kommer dock inte Maria Wande från Stim, men väl en kollega till henne, Margita Ljusberg.

Margita kommer att "ta över" Marias föredrag. Jag återpublicerar beskrivningen nedan men kommer att gå tillbaka till detta blogginlägg och modifiera texten nedan om jag får en uppdaterad beskrivning av Margita."Kollektiv förvaltning av musikrättigheter i nya media"

Maria kommer att presentera Stim som organisation, om Stims verksamheten i stort och om hur Stim jobbar med att ge tillstånd till musikanvändning för musiktjänster på internet och mobilt. I detta sammanhang kommer Maria att beröra såväl politiska som juridiska aspekter med bäring på verksamheten.

Maria Wande (jur kand) jobbar på Stime med licensiering av musikrättigheter i nya media (internet, mobilt).

Maria låter också hälsa att ni kan förbereda er till hennes föreläsning genom att läsa denna debattartikel som publicerades på DN Debatt den 17.e december förra året. Maria skriver att den handlar om "hur man skulle kunna "förnya" upphovsrätten. Den var fullspäckad med okunskap om hur upphovsrätten faktiskt fungerar. Det är alltid intressant att titta på [sådant], för de är nog inte ensamma om dessa missuppfattningar."

Medietekniska iakttagelser

Inför det förra seminariet var en av uppgifterna att lista fem iakttagelser utifrån vald medieteknik (eller motsvarande). Vi har gjort en sammanställning av dessa som nu finns tillgänglig på Bilda (under fliken Medietekniska iakttagelser). Sammanställningen har blivit som en lista - lite rapsodisk alltså - men det torde framgå av sammanhanget vad som åsyftas. Bland dessa iakttagelser finns många verkligt goda synpunkter som är värda att beakta. Där finns också en hel del konkreta förslag av stort intresse, några av vilka vi lyfter upp för att presentera i en kommande Doodle-omröstning

Dokumentet "Fem iakttagelser" kan bilda underlag för er själva att skapa allianser sinsemellan, för diskussion och förhoppningsvis även att formulera idéer för potentiella projekt. Om ni kommer på någon bra idé så får ni gärna föreslå den för varandra (på den andra bloggen) och för kursledningen. Då kan vi relatera den till övriga förslag och eventuellt presentera den i nästa Doodle.

Som sagt. Ni har själva massor av bra idéer. Vi läser med stort intresse och lyhördhet men påminn oss gärna om ni verkligen vill att en idé skall gå vidare för behandling.

tisdag 2 februari 2010

Essäerna!

Jag har nu försjunkit i läsningen av era essäer. Det är fantastiskt roligt att ta del av dem! Dels den första delen där ni försiktigt balanserar mellan optimism och pessimism - baserade på tidigare studentgruppers suckanden - och dels den andra delen där den personliga relationen till musik beskrivs ofta med gripande historier om känslor och identitet, eller helt enkelt uppriktiga analyser där man spekulerar om orsaken till det uteblivna intresset för musik. Ofta är det skrivet med stor uppriktighet och känsla, med en påfallande ärlighet och öppenhet.

Jag ser essäerna - och jag är säker på att Daniel delar min ståndpunkt - som en ren guldgruva. Medieteknikstudenterna när de är som bäst! Förmågan att kombinera nyanserade resonemang om känslor och tidigare diffusa förlopp med en klar och uppriktig analys. Var stolta! Uppriktigt sagt blir jag omväxlande både glad, inspirerad, ömsint, förvånad och kärleksfull när jag läser essäerna (särskilt del II). Jag hoppas att ni tillåter mig denna uppriktighet.

I texterna finns så många bra idéer på sådant som man kan göra i vår kurs och en hel del av det som ni nämner har vi ännu inte tagit upp. Se till att era bra idéer inte försvinner helt. Vi gör vårt för att läsa på och fiska bland era förslag - men se också själva till att lyfta fram idéer för era kompisar och för oss så att de kan komma upp på diskussions- och projektagendan.

mvh

Per-Anders

Inför litteraturseminarium 3 (100209)

.
Till nästa seminarium vill vi att du tar del av tre radioproduktioner. De första två är hämtade från Spanarna, ett trendspaningsprogram från P1 som både har en komisk och seriös sida

Ljudets underbara värld (23/10 2009)

Digital röra bäddar för analog come back (19/1 2007)

Det tredje programmet är en dokumentär från BBC. Här finns många bra BBC-dokumentärer som handlar om allt mellan himmel och jord. Du ska lyssna på:
Pirates Part Three (18/3 2008) - Nick Rankin enters cyberspace to explore the world of intellectual piracy - the stealing of ideas"


Som vanligt vill vi att du skriver en fråga på basis av ditt lyssnande - denna fråga försöker vi sedan kategorisera på sedvanligt vis. Frågan skall lämnas i dropbox i Bilda senast kl 12.00 måndagen den 8/2 - 24 timmar innan seminariet.
.

Inställd föreläsning - on 3 feb

.
Maria Wande från Stim har precis ringt och meddelat att hon och hela hennes familj ligger sjuka med influensan och att hon inte kan komma imorgon.

Tyvärr går det inte att byta plats i schemat med så kort varsel så vi måste därför ställa in hennes föreläsning imorgon och flytta den till ett senare tillfälle och det kan också hända att det inte är just hon utan någon annan kollega till henne från Stim som kommer istället.

Troligtvis kommer föreläsningen att flyttas till antingen onsdag eller fredag (em) nästa vecka. Vi återkommer så fort vi har fått besked.
.

Era frågor finns på Bilda

Vi har nu läst och klassificerat era frågor till texterna av Lessig och Fleischer. De är nu tematiskt ordnade och ligger som ett dokument under fliken Litteraturseminarium 2 på Bilda.

Läs, begrunda, inspireras!

måndag 1 februari 2010

Val av arbetsgrupp till seminarium 2 (2 feb)

.
Jag har precis skickat ett mail till alla kursdeltagare (genom Bilda) med instruktioner för hur du väljer grupp och det ämne du vill jobba med inför seminarium 2 imorgon eftermiddag. Eftersom denna blogg är öppen ville jag inte publicera den länken här och dessutom passar det bra att detta relativt viktiga mail levereras per e-post.

Allt borde vara frid och fröjd under förutsättning att du har tillgång till Bilda och får mitt mail. Om så inte är fallet får du höra av dig till mig (Daniel) per mail..
.