Google Analytics

onsdag 10 februari 2010

Föreläsning 12 februari (13.30-15) - Margita Ljusberg

.
Margita Ljusberg från Stim ersätter nu på fredag (12 feb kl. 13.30-15.00) den inställda föreläsningen med Maria Wande från förra veckan.

Så här skrev Maria inför sin föreläsning:
""Kollektiv förvaltning av musikrättigheter i nya media"

Maria kommer att presentera Stim som organisation, om Stims verksamheten i stort och om hur Stim jobbar med att ge tillstånd till musikanvändning för musiktjänster på internet och mobilt. I detta sammanhang kommer Maria att beröra såväl politiska som juridiska aspekter med bäring på verksamheten."

Margita låter meddela att hon tar upp ungefär det som Maria skrev ovan och tar avstamp i Stims utveckling genom åren och vad som gäller främst för nya media. "Stim är ett redskap och arbetar på uppdrag av upphovsmännen med att omsätta den ekonomiska upphovsrätten i lagen till praktik i gamla såväl som nya media." Margita kommer också att beröra EU och konkurrenslagstiftningens krock med upphovslagstiftningen samt också den skenbara krocken mellan upphovsrättslagstiftningen och mänskliga rättigheter/friheter på nätet.

Margita har en bakgrund som samhällsvetare och har jobbat på olika positioner på SR, men har därefter jobbat på Stim i nästan 30 år. Först som chef för "Stims hjärta", verksdokumentationen och därefter som informationschef i 20 år. Sedan några år tillbaka är hon senior advisor med tonvikt på svensk och internationell omvärldsbevakning.

Margita har också gjort en "berättelse", "berättelsen om Anna och Per" tillgänglig för oss för att förbereda oss (finns i Bilda, under "Dokument/Föreläsningar"). Berättelsen reder ut grundläggande "ägar-begrepp" vad beträffar musik och också var Stim kommer in i bilden. Margita skrev texten för att reda grundläggande och vanliga missförstånd i samtal med tjänstemän på EU-kommissionen som hon träffade.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar