Google Analytics

onsdag 17 februari 2010

Tider för handledningsmöte 1

.
Här är de tillgängliga tiderna för handledning under v. 8. Teckna er för tider vid fredagens föreläsningar. Se tidigare bloggtext om förberedelse för handledningen.

  • Tisdag 23 kl 15.00 - 16.00 (2 möjliga handledningstillfällen) lokal: 1535
  • Onsdag 24 kl 09.00 - 12.00 (6 möjliga handledningstillfällen) lokal: 1625
  • Fredag 26 kl 13.00 - 15.30 (5 möjliga handledningstillfällen) lokal: 1625

Varje handledning tar 30 min. i anspråk.

Något vi lärt oss tidigare år med IUM är vikten av att grupperna är informerade om vad som sker i de andra grupperna. Utöver detta är det bra om någon mer utomstående (förutom Per-Anders och Daniel) också kommer med på gruppmötena för att öka möjligheter för feedback. Vi vill därför att varje grupp skall skicka en representant från er grupp till fyra valfria andra grupper. Valet av grupper kan skifta under de fortlöpande handledningarna. Ingen särskild anmälan behöver ske utan gruppen och dess projektledare ser till så att en person kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar