Google Analytics

måndag 8 februari 2010

Seminarium 3 - förslag på ämnen

Många av er skriver om era upplevelser av musik i era essäer och påfallande många har också spelat musik själva. Flera av förslagen på ämnen nedan utgår i olika former från sådana "mjuka" frågor. Det kan hända att vi inte lyckats utveckla den medietekniska vinkeln tillräckligt i våra kort beskrivningar nedan men låter er inte begränsas av våra korta texter utan tänkt stort (och "medieteknologiskt") på olika kopplingar mellan beteenden/upplevelser, teknik och ekonomi och på potentialen hos ämnena nedan!

Uppdatering må 8 feb 12.00. Du borde ha fått ett mail med en URL till Doodle-enkäten där du "röstar" på vilka två av förslagen nedan som du tycker är mest intressanta att jobba med på seminariet 9 februari.


1 Musikterapi
I era essäer framkommer ofta att ni själva använder musik i psykologiskt och emotionellt syfte. Musik utgör en strategisk resurs för att hantera de egna känslorna. Ibland för att förstärka dem (genom att lyssna på glad dansant musik när man känner sig så) och ibland för att motverka dem (när man lyssnar på glad och dansant musik för att komma ur en negativ spiral). Man kan därmed säga att det hos många av er finns en medvetenhet om att musik fyller en psykologisk emotionell funktion. I professionella sammanhang finns denna intuitiva och vardagliga tanke uttryckt bl a i form av musikterapi (se t ex http://www.fmt-metoden.se/terapi.htm). Frågan är om vi med hjälp av kunskap i psykologi och musik stödd av ny teknik för kategorisering och individuella känslomässig matchning kan utveckla musikterapin? Kan man tänka sig spellistor som ordineras utifrån individuella förutsättningar istället för Prozac och Zoloft? Kan vi tänka oss skräddarsydda iPods för behandling av psykotiska människor?

2 Visualisering
I en del essäer och en del tidigare diskussioner har det framkommit att visualisering (i vid mening, alltså inkluderande inte bara syn utan även annan perception t ex den taktila) kan utgöra en gynnsam kontext för musiken. detta kan ske t ex i musikvideor, i dataspel och i andra kontexter. Idén om det totala konstverket där musiken blir gestaltad av andra sinnen är förstås inte ny utan finns såväl inom operakonsten som i artisters sceniska gestaltning. Kanske kan vi se bortom dagens iPod till en mer integrerad och konvergerad produkt som triggar våra sinnen i en annan mening med dofter, beröring och visuella upplevelser?

3 Konsumismen
Scenariots "singularitet", för att prata med Fleischer, utgörs av den punkt då vi med vårt petabyteminne har tillgång till all inspelad musik som historien känner. Detta skapar en situation av överflöd där vi behöver kriterier och rutiner för urval baserade på olika parametrar. Men finns det inte i detta tillstånd av total tillgänglighet ett mer grundläggande problem som har med konsumtion att göra? Är inte denna singularitet io själva verket en utmaning mot konsumtionsidén som istället blottlägger dess grundläggande rationalitet: konsumismen, dvs. begäret att konsumera. Hur hanterar vi mötet med denna konsumism?


4 Radiopratarna
En egenskap som finns i radions värld men som saknas i den streamade världen är förekomsten av vägledande prat till musiken. Många uppfattar detta prat (eller för den delen reklamen) som ett störande moment och njuter helst av musiken i dess avskalade form, dvs,. helt utan potentiellt ovidkommande prat. Men en del av oss gillar verkligen den kvalitet som pratat till musiken innebär (precis som 50- och 60-talsgenerationen växte upp med sådana gudabenådade radiopratare som Kjell Alinge eller, i USA, Howard Stern) och kan man inte tänka sig att ett av mervärdena i den framtida musiken består i spellistor som innehåller prat och som streamas; tänk att kunna ta del av respekterade kännares, eller beundransvärda ordvrängares, prat tillsammans med musik. Lite som Sommar men med bättre musik och mindre töntiga kåserier, lite som Soul Corner!

5 Renässans för det analoga
Visst finns det en framtid för det analoga men hur skall det förvaltas? Är det enbart med hjälp av retroutrustning som rörhögtalare och exklusiva pickuper? Kan man tänka sig att en del av det digitala utbudet faktiskt försöker se som sin uppgift att distribuera detta brett? Kan vi tänka oss att en del av de tjänster vi erbjuds faktiskt handlar om ljudkvalitet?

6 Småstjärnornas galax
I diskussionerna har det återkommande noterats att med skivbolagens framtida detronisering från den musikaliska näringskedjans höjder så kommer det att ske en breddning av begreppet artist. Nu är det inte bara U2, Springsteen Madonna som gäller utan det är du och jag och min kompis Åke i sin villakällare i Skåne. Framtiden tillhör småstjärnorna. Hur ser denna framtida galax ut?

7 En unik upplevelse live
Om en stor del av artistens inkomster kommer från live-spelningar kanske kraven ökar på dessa. Hängivna fans vill inte höra "samma" konsert flera gånger. Hur kan teknik användas för att både medvetet och kanske också slumpmässigt variera musiken och göra varje konsert unik? Kan olika konserter få olika teman? Integrera konserten med något mycket lokalt (ljud från staden/landet ifråga eller inslag från inhemska instrument)? Jämför med en låt som remixas i all oändlighet men som i detta fall framförs live och får ett unikt uttryck en enda gång (eller så spelas alla konserterna in och säljs (?) som ett paket till inbitna fans)?

8 Verkets död?
Om ingen lyssnar på hela skivor från början till slut så är det meningslöst att skapa ett album som i sin helhet berättar en historia (ex. Pink Floyd "The Wall"). Hur påverkar teknik och lyssnarvanor musiken i sig själv? Måste alla låtar vara tre minuter långa? Måste alla artister försöka skapa musik som direkt fastnar i huvudet? Kommer det att finnas utrymme för låtar som börjar "vekt" men som bygger upp en stämning och slutar kraftfullt eller kommer all musik att vara "framtung" - pang på och allt direkt? Eller kommer tekniken att spinna nät och skapa historier och helheter genom att väva samman olika artister och låtar? Vad finns bortom Apples iTunes Genius och andra "rudimentära" tjänster?

9 Social filtrering
Hur kan (social) filtrering, rekommendationssystem, ackreditering och starkare redaktörsfunktioner - men också "serendipity" ("the effect by which one accidentally stumbles upon something fortunate, especially while looking for something entirely unrelated") hjälpa/styra vårt musiklyssnande (i överflödets landskap). Hur ser framtiden ut bortom den "rudimentära" funktionalitet för att leta och hitta ny musik som iTunes och Spotify har? Hur hjälper man konsumenter att veta vad som kommit ut och vad som är värt att lyssna på när musikjournalistiken spelat ut sin roll (om den har den)?

10 Musik och upplevelser
Lyssna på musik (iPod) - spela musik - uppleva musik (konsert, dansa). Hur kommer vågen av ny teknik och nya möjligheter att lyssna, spela och uppleva musik att påverka våra upplevelser av musik? Vilka tekniska genombrott (redan gjorda eller snart-anlända) kommer att förändra vårt förhållningssätt till musik och hur?

11 Musik och identitet
Allt sedan ungdomskulturens framväxt för över 50 år sedan har musik spelat en mycket viktig roll för identiteten ("hårdrockare", "raggare" (rock'n'roll), "punkare"). Vilken roll spelar kommer musiken att spela i framtiden för ungdomar och ungdomskulturer? Var skapas dessa när alla bär med sig allt? Blir de lokala (stadsdel) eller globala (nätverk över internet)? Vilken roll kan teknik spela för ungdomar och deras identitetsskapande?

12 Framtidens tystnad?
Många av er lyssnar på musik ofta eller nästa hela tiden. Kommer vi att få se en motreaktion? I en essä står det att "det finns människor som endast lyssnar på olika nivåer av brus i sina hörlurar för att nullifiera omvärlden". Kommer vi att få se motreaktioner på musik överallt och hela tiden. Oändliga lugna instrumentella slingor som mest har till syfte att försätta oss i ett känsloläge/stänga ute omvärlden? Brus som reducerar musik och ljud från omvärlden? Musikfria zoner?

13 Musik, upplevelser och minne
Flera av er har skrivit om hur viss musik försätter en i en viss sinnesstämning eller om hur ni aktivt väljer och använder viss musik för att försätta er själva i en viss sinnesstämning. Några skriver också hur musik (även från filmer och datorspel) kan väcka upp minne och känslor från förr. Hur skulle man mer systematiskt kunna stödja dessa egenskaper genom framtida teknik? Vad skulle man försöka uppnå och hur skulle det gå till rent praktiskt/tekniskt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar