Google Analytics

onsdag 3 februari 2010

Medietekniska iakttagelser

Inför det förra seminariet var en av uppgifterna att lista fem iakttagelser utifrån vald medieteknik (eller motsvarande). Vi har gjort en sammanställning av dessa som nu finns tillgänglig på Bilda (under fliken Medietekniska iakttagelser). Sammanställningen har blivit som en lista - lite rapsodisk alltså - men det torde framgå av sammanhanget vad som åsyftas. Bland dessa iakttagelser finns många verkligt goda synpunkter som är värda att beakta. Där finns också en hel del konkreta förslag av stort intresse, några av vilka vi lyfter upp för att presentera i en kommande Doodle-omröstning

Dokumentet "Fem iakttagelser" kan bilda underlag för er själva att skapa allianser sinsemellan, för diskussion och förhoppningsvis även att formulera idéer för potentiella projekt. Om ni kommer på någon bra idé så får ni gärna föreslå den för varandra (på den andra bloggen) och för kursledningen. Då kan vi relatera den till övriga förslag och eventuellt presentera den i nästa Doodle.

Som sagt. Ni har själva massor av bra idéer. Vi läser med stort intresse och lyhördhet men påminn oss gärna om ni verkligen vill att en idé skall gå vidare för behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar