Google Analytics

söndag 14 februari 2010

Föreläsning 19 februari (10-12) Ulrik Volgsten

.

"Äganderättsmetaforen i svenskt och internationellt upphovsrättstänkande - en global kulturkatastrof?"


Dagens upphovsrättslagar är förknippade med en rad allvarliga problem för musik som kulturell yttring och aktivitet. En viktig orsak till problemen är den äganderättsmetaforik som präglar både lagstiftning och debatt. I detta föredrag sätts äganderättsmetaforiken i både dagsaktuell och historisk belysning. Som motvikt till medie- och rättighetsindustrins lobbyverksamheter föreslås folkbildning som medel för en sund lagstiftning med demokratisk legitimitet.


Ulrik Volgsten är musikforskare verksam vid Kulturvetarlinjen på Stockholms universitet. I doktorsavhandlingen (från 1999) diskuterades musikupplevelsernas språkliga och förspråkliga grunder. Därefter har forskningen framförallt handlat om upphovsrättstänkandets estetiska idéhistoria. Volgsten är också en av redaktörerna för antologin Music and Manipulation - On the Social Uses and Social Control of Music (Berghahn Books, 2006), där bl.a. upphovsrättsproblematiken tas upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar