Google Analytics

torsdag 11 februari 2010

Gruppindelning inför resten av terminen!

.
Fundera över vad du vill jobba med resten av terminen. Grupperna som bildas ska ha 4-6 personer. Det är ok om 10 personer vill jobba med samma tema - då delar vi på gruppen. Om du vill försäkra dig om att jobba med ämne X kan du på förhand försöka uppmuntra/övertala/mobilisera tre andra personer att välja samma ämne.

Exekutiva gruppen
Jobbar inte med musik-temat utan förenas istället av en "producent-roll". Ansvarar för bok-projektet, webbplats, och produktionen av slutpresentationen. Leds av en projektledare.

Musik "on the go" (seminarium 2)
Tänk extrem mobilitet. Kanske utan mp3-spelaren som istället är inbyggd i lurarna eller i kläderna. Kanske är musiken synkad med miljöer och kontexter så att du, för att ta det exempel som dykt upp några gånger, när du går över Västerbron en tidig morgon i maj, när vintern helt och hållet är glömd och de sista isblocken släppt greppet om sig själva, så blir din mobilitet just i den stunden förstärkt av ett ovanligt passande musikval. Du hade inte kunnat göra det själv så snabbt! Eller kanske den extrema mobiliteten kan läsa av dina känslor så att musiken väljs därefter - förstås i harmoni med den koppling mellan känslor och musik som du själv givit input till. I uppgiften ingår också att tänka sig hur interaktionen med denna extrema mobilitet ser ut: sker det genom hörlurar som innehåller spelaren, genom holografiska skärmar eller genom tankekraft?

Musikbranschen 2020 (seminarium 2)
Det enda vi vet om framtidens musikbransch är att den inte kommer att se ut som idag. Olika aktörer med starka intressen vill vara med och påverka hur denna framtida marknad ser ut. Kan vi, som Martin Thörnqvist tänker sig, se en marknad där artisterna sitter i mitten med trumf på hand. Det är artisterna som "signar" skivbolag och inte tvärtom, det är artisterna som anställer produktionsbolag och inte, som det är idag, tvärtom. Hur kommer de som, idag har stora intressen att agera för att maximera sitt inflytande? Musikbranschens framtid har diskuterats från olika håll på föreläsningarna och det finns gott om material att arbeta med denna fråga.

Internet-medierat musikskapande (seminarium 2)
Hur kommer samarbete och distribuerat, internet-medierat musikskapande att se ut i framtiden? Hur kan artister samarbeta distribuerat med hjälpa av asynkron eller synkron teknik? Asynkront: skicka filer mellan två eller fler personer och lägga på/modifiera spår efter spår. Synkront: skapa musik tillsammans, samtidigt över Internet eller spela (DJ) eller framföra musik distribuerat och med hjälp av Internet. Hur kan man utgå från funktionalitet som finns i olika idag existerande program (SoundCloud, DropBox, GarageBand, Skype, Wave) och skapa nästa generations programvara?

Den anarkistiska marknaden (seminarium 2)
Det är inte otroligt att vi snart uppnår den punkt där alla världens musik är möjlig att streama till oss när vi rör oss i rummet. Denna extrema situation där allt är tillgängligt ögonaböj fångar flera motsättningar i själva marknaden och dess mekanismer. Kanske är all denna utveckling som pågår i musikbranschen idag ett exempel på ett kulturteknologiskt avantgarde som i hög fart är på väg mot den märkliga sammanstrålningen mellan det totala marknaden och den totala anarkin. Var händer då? Kommer musiken att gå "förbi" marknaden och sätta denna ur spel? Kommer marknaden att uppstå på nytt, men med en ny regim? Vad händer med konsumtionen?
- Teknik är politik!
- Mindre kapitalistisk teknik, mer anarkistisk teknik!
- Avskaffa ägandet, makten (och peer-to-peer) åt folket!
Hur kan vi "de-monetisera" hela eller delar av musikmarknaden? Hur kan man höja taket och utforska alternativa verkligheter utifrån utopiska samhällsvisioner?

Syntetiska artister (seminarie 2)
Michael Jackson dog förra året, men varför ska hans frånfälle hindra hans framtida karriär? Kan han fortsätta att turnera med hjälp av avancerad teknik som projicerar fram honom på scenen? Kan han skapa ny musik utifrån sampling och kluriga algoritmer? Fast varför behöver man en riktig artist (levande eller död), varför inte skapa en virtuell/syntetisk artist från scratch. Artisten föds och lever i en dator (kanske också på scen), skapar låtar, sjunger, kanske turnerar och skapar på olika sätt mervärde för sin publik. Kan en virtuell artist ha en "personlig" relation med varje fan ("mass customization")? Kan man open-sourcea en röst, ett sound, en artist? Vem företräder en sådan artist, vem får lov att göra vad med artisten (rösten), vem tar hem pengarna?

Fair Trade Music (seminarium 2)
Idag kan du köpa kaffe, té och choklad genom rättvisemärkning. Om du köper "estate" vet du exakt varifrån ditt kaffe kommer och du kanske t o m kan namnet på din odlare långt borta i Brasilien eller Etiopien. Som konsumenter har vi stor makt att påverka vad som köpt - även om vi ofta försvinner som påtryckargrupp i en mer mekaniserad marknad. Både konsumenter och marknaden kan påverka: men betoningen är olika. Med Fair Trade Musik kan vi lyssna och betala/donera och vi är samtidigt säkra på att just den artisten får det som vi ger. Som gatumusiken fast på webben och genom streaming. Om detta är genomförbart kan det också påverka vad vi lyssnar på, på så sätt att vi har en större tendens att gilla det som är Fair Trade än det som dess motsats (vad heter det? Rough Trade?), så är Fair Trade blir den nya autenticiteten?

Navigering och filtrering (seminarium 2 och 3)
Hur hanterar man överflödets landskap? Navigering och filtrering måste bli en strategiskt viktig verksamhet i överutbudets tid. "Den stora paradoxen" - när allt finns tillgängligt och vi måste välja. Vart tog det trevliga sökandet efter musik vägen? Hur väljer man, hur designar man nya tjänster för att hjälpa användare att navigera, filtrera, urskilja, välja? Kommer vi att få nya "genrer" som med maskinell exakthet kan analyseras och frambringas men som är svåra att förstå för människor (och som heter K-19 eller multibrox)? Hur får vi möjligheten att snubbla över nyheter och överraskningar som vi inte visste att vi skulle gilla ("serendipity")? Kommer jag att kunna shuffla också bland den musik mina vänner lyssnar på för tillfället (eller andra personer i någon maskinellt framfödd grupp som en dator har "beslutat" sig för att jag tillhör)? Biosensorer som mäter min reaktion för viss musik och återkopplar (feedback) det till min profil?

Music and beyond (seminarium 2 och 3)
Visualiseringstemat har varit uppe vid några seminarier. Det handlar om att undersöka hur musiken kan förstärkas med andra sinnesupplevelser. Vår tids opera. I första hand handlar det om syn och känsel - men kanske också om smak och lukt, vem vet? När det gäller synen kan man tänka sig "music and beyond" som augmenterad musik genom visuell projicering genom diskreta glasögon (tänk bort fula googles). Det kan vara så att artisten och dennes kreativa team inte svarar bara för musiken utan också för ett visuellt soundtrack. Inte helt och hållet som en musikvideo utan mer individualiserat och kontextualiserat. Kanske går detta att knyta an till det som kallas MMR (Mobile Mixed Reality).

Live-Box (seminarium 3 och i viss mån 2)
För hemmabruk eller för den lokala puben. Basutförande eller lyxutförande. En Live-Box som är ett mediarum där konserter kan streamas och där ljud, ljus och dofter finns representerade. En hemmakväll med U2 eller Beyoncé på den lokala puben. Boxen möjliggör viss interaktion mellan artist och publik under pågående konsert. Lokala ljud kan vävas in i uppträdandet. Live-Boxen kan motiveras som ett grönt konsertalternativ: mindre resor, mindre kostsamma liveframträdanden men (kanske) med något som liknar live-kvaliteten.

Radioactive (seminarium 3)
Även om radion som massmedium kanske inte har framtiden för sig så finns det något attraktivt med de röster som ackompanjerar musiken. Hur kan rösternas och berättelsernas kvalitet kombineras med det digitala streamade utbudet? Var och en av oss som vill dela med oss av musik kan göra detta med våra egna playlists där det också finns prat. Radiopratarna är performers och deras kvaliteter kan verkligen uttryckas med en communitytjänst där alla får lägg upp sin prat-blogg, vi kan kalla den Radioactive. Varje pratspår kan taggas med låtar/artister och kan i sin tur betygssättas av användarna. Användarna själva kan sedan välja (eller shuffla) inte bara musiken utan också pratet. En möjlig bonus kan vara att pratarna (precis som musiker och låtskrivare) också får en del av Spotifys (eller vilken aktör det än är) intäkter.

Håll käften 2020 (seminarium 3, hette "framtidens tystnad")
Det finns redan mobil-fria zoner idag (ex på SJ-tåg) och nästa steg är andra zoner som är mobil- eller musik-fria eller helt enkelt tysta (ex bibliotek). Kan nästa steg vara en "hörapparat" som filtrerar bort alla ljud, eller kanske till och med filtrerar bort vissa ljud selektivt (fågelkvitter tränger igenom men inte flygplansbuller)? En enkel fjärrkontroll behövs och larmsignaler (polis) går förstås inte att filtrera bort. Kan man filtrera bort vissa personer (svärmor)? Nästa steg kanske är att transformera vissa ljud - bilbuller eller barnaskrik blir till fågelsång. Men vad händer i samhället när jag och grannen på tunnelbanesätet lever i olika auditiva "virtuella världar"? Vad händer med konversationen och vår verklighetsuppfattning när jag inte vet om jag hör samma sak som du?

Musik och identitet (seminarium 3)
Allt sedan ungdomskulturens framväxt för över 50 år sedan har musik spelat en viktig roll för ungdomars (och vuxnas) identitetsskapande. Vilken roll kommer musiken att spela i framtiden när alla kan lyssna på allt i en salig röra? Hur kommer vi att hitta andra att identifiera och spegla oss i och att utvecklas tillsammans med? Kommer dessa andra finns i vår fysiska-geografiska närhet (land, stad, stadsdel) eller utspridda över världen och förenade av Internet? Kanske är nästa steg att inte bara få rekommendationer till andra låtar, utan även tekniska och social system som rekommenderar prylar, kläder, uteställen och pubar som vi lyssnar på en viss låt, en viss artist, en viss typ av musik graviterar mot?
Två förslag lades fram på seminarium 3. I det ena fallet finns det någon slags top-down - kommersiell - process på plats där t.ex. artister, designers och klädaffärer samarbetar och ledsagar (försöker styra) osäkra identitetstörstande tweens och tonåringar att köpa vissa klädesplagg och en viss stil ("om du gillar låten X av Kylie Minogues ska du också köpa klädesplagg Y"). I det andra fallet finns det istället någon slags bottom-up "folkligt demokratisk" process på plats där du "röstar" på kläder och uteställen genom att dina vanor massivt samkörs med andras musikprofil och vanor. Jämför dessa två perspektiv med en top-down taxonomi respektive en bottom-up folksonomi)

Brain chip (seminarium 3, hette "musik, upplevelser och minne" samt en dos "musikterapi")
Musik hänger kraftfullt ihop med minnen, upplevelser, associationer och sinnesstämningar. Men varför lämna detta åt slumpen? Brain chip använder sensorer för att läsa av och tolka bio-data från din egen kropp i realtid. Därefter skapas en personlig musik-profil i realtid, ett soundtrack inuti ditt eget huvud som (förhoppningsvis) kan öka din fysiska prestation, förbättra din inlärningsförmåga, din sömn och ditt välbefinnande eller användas för terapeutiska ändamål ("with Brain Chip, HULK no angry"). Gränssnittet finns på näthinnan (på något sätt - ej specificerat). Men hur skulle detta system fungera rent tekniskt? Vilka byggstenar till det tekniska systemet finns redan på plats och vilka fattas? Kommer Brain Chip att påverka (eller samköras) med närstående bio-data och musikprofiler? Hur? (Hur skulle en fredlig manifestation eller en religiös cermoni respektive ett fotbolls-derby eller ett upplopp påverkas av Brain Chip?) Kan jag tjuvlyssna på "din musik" eller låta mitt eget soundtrack påverkas av det? Vilka möjliga baksidor finns det?

Reklam, manipulation och minne (seminarium 3, hette "musik, upplevelser och minne")
1) Koppla ihop en trudelutt eller en låt med en vara, en doft, en plats eller ett helt koncept.
2) Repetera och tjäna mycket pengar. Exempel:
- Alice är på en trendig klubb som spelar låten "Caribbean dream (or what I did with my summer vacation)".
- Samtidigt säljer baren (rom-baserade) Mojito-drinkar till ett reducerat pris.
- Alice bestämmer sig för att semestra i Karibien.
- När Alice bokar sin resa spelas samma låt, när Alice anländer spelas samma låt, när Alice kommer till hotellet får hon en Mojito i sin hand osv.
Hela klubb-drink-musik-rese-konceptet sponsras av och kopplar ihop ett komplex av kommersiella intressen (trendig klubb, sprit-tillverkare, resebolag, turist-ministerium, hotell-kedja) och knyts samman av en viss/vissa artister/musik/låtar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar