Google Analytics

onsdag 3 februari 2010

Om närvarokrav på kursen

.
Jag har läst era essäer. Jag kommer att "svara" på några frågor som tas upp i dem i en serie texter som börjar med "Om..." och börjar med kursens närvarokraven som en del har (i huvudsak negativa) åsikter om. Några valda citat från era essäer:

"Som jag har förstått det kommer det vara många moment och [föreläsningarna] i kursen kommer att vara obligatoriskt [...]. Det tycker jag är lite jobbigt då jag nästan alltid har andra föreläsningar samtidigt."

"en kurs med obligatorisk närvaro [...] väldigt ointressant att behöva gå på alla [föreläsningar]."

"Kurser som måste använda sig av obligatorisk närvaro brukar i regel vara flummiga."

"Upplägget med 75% närvarokrav vet jag inte riktigt om jag tycker känns nödvändigt. Men då räknar jag med att det ska vara 100% intressanta föreläsningar och seminarier"


Vi har faktiskt ett år testat att inte ha "obligatorisk" (75%) närvaro. Det fungerade inget bra alls. Av någon anledning kom det färre studenter en fredag klockan 8-10 än en tisdag 13-15 trots att det inte gick att urskilja någon skillnad vad beträffar innehållet och kalibern på föreläsarna... Vissa studenter har ibland sagt att "jag kommer förstås om det kommer någon intressant gäst" - men jag har själv aldrig förstått hur man kan veta det i förväg...? Men även om vissa studenter hävdar att de alltid kommer om det är spännande men inte vill bli tvingade genom närvarokrav har ingen någonsin vågat gå i god för att detta även gäller för alla deras klasskamrater, och ett år sade en mycket slapp men självkritisk student som bad sina kurskamrater tagga ner sin kritik lite: "ta och ge er - jag skulle ju aldrig ha varit här nu om det inte hade varit obligatoriskt. Allt annat är ljug".

Men varför är det egentligen obligatoriskt? Vi har tre huvudsakliga skäl:
- Vi bjuder in en stark uppställning av gäster som kommer och besöker oss och vissa kommer helt utan krav på ekonomisk ersättning för att KTH har ett bra varumärke och de gärna vill träffar våra studenter (er!). Det minsta vi som kurs/klass/lärare kan "bjuda på" är vår närvaro och vår uppmärksamhet. Och gärna också initierade och spännande frågor!
- Kursens uppstartsdel examineras inte på något annat sätt. Vi kan ju inte direkt ha en kontrollskrivning som utgår från vad våra gäster har sagt. Så som substitut är det närvaron på vår serie med gästföreläsningar som är examinationen för detta moment.
- I februari/mars börjar projektdelen. De aktiviteter vi företagit oss under uppstartsdelen är vår gemensamma plattform som vi utgår ifrån när vi går in i projekten. Föreläsningsserien ger oss, i den mån det är möjligt, en gemensam förståelse och gemensamma utgångspunkt inför resten av terminen och projekten. I annat fall skulle ju någon student kunna dyka upp på kursen i slutet av februari, blank som ett papper, och åka snålskjuts på sina gruppmedlemmars "arbete" under uppstartsdelen.

Jag kan också lägga till att innan vi har hört av oss till specifika personer/gästföreläsare har skissat på ett antal olika "roller" som vi vill ha representerade i vår föreläsningsserie och att det oftast finns flera alternativ på personer som kan "besätta" en viss roll. Vi visste alltså tidigt att vi ville ha med en "musikbyråkrat" då statstjänstemän brukar ge ett helt annat perspektiv än de som är verksamma i branschen, men vi visste inte från början att det skulle bli Hasse Lindgren från Kulturrådet (som kommer 16 februari). Alltså har vi redan från början strävat efter att få olika perspektiv representerade och det är också vår förhoppning att våra gäster inte överlappar varandra alltför mycket. Vi tror och hoppas att alla våra våra gäster håller fantastiska föreläsningar - men eftersom vi har nya teman varje år kommer det varje år många gäster som vi inte hört tidigare så det finns förstås inga garantier att varje person är unikt fantastisk. Sånt är livet, trots att vi gör vårt bästa när vi planerar och värvar gäster.

Till sist några ord om schemakrockar. Närvaro på 75% av 18 tillfällen betyder att man kan vara borta från 5 tillfällen (avrundat uppåt). Om man har hela 10 krockar med en annan kurs borde man då rimligtvis kunna vara borta fem gånger från vår kurs och fem gånger från den andra kursen och ändå klara det hela. Jag kan också påpeka att vi har en struktur (en extrauppgift) ifall man faller under dessa 75% närvaro, men ändå ligger på över 60% närvaro under uppstartsdelen (11 av 18 tillfällen), något som vi betraktar som ett minimum för att man ska kunna säga att man har klarat den. Jag har muntligt nämnt detta vid några tillfällen.

Synpunkter? Lämna gärna en kommentar direkt till denna text.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar