Google Analytics

måndag 15 februari 2010

Föreläsning 17 februari (13-15) - Daniel Johansson

.
Tillgänglighetsparadigmet och musikindustrins förändringar

Daniel Johansson, VD TrendMaze och industridoktorand i datavetenskap

Musikindustrin var en av de första branscherna att påverkas av informationsteknologins genombrott i samhället. De nya teknologierna har skapat förutsättningar för ett decentraliserat spridande av musik som inte varit möjligt tidigare. Successivt har de olika aktörerna i det musikindustriella systemet förändrat sina affärsmodeller och arbetssätt och nya verktyg och funktioner har införts. Johansson beskriver hur ett nytt ekosystem växt fram kring digital musikdistribution, med nya aggregatörer och distributörer, nischade teknikleverantörer och olika former av musiktjänster.

Daniel Johansson forskar kring hur den svenska musikindustrin har förändrats sedan år 1999. Hans forskning utgår från ett datavetenskapligt perspektiv med ett starkt fokus på distributionsprocesser. Han är också VD för företaget TrendMaze som driver en plattform som analyserar artisters popularitet på nätet.

I Bilda finns en artikel av Daniel och en TrendMaze-rapport över en artists popularitet/profil på Internet tillgängliga för er att titta på innan hans gästföreläsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar